Bedrijfspsychologisch consult

Een Bedrijfspsychologisch consult (BPC) is een driegesprek gericht op de re-integratie. Bij een BPC zijn de werkgever, werknemer en een coach van Perspectief aanwezig. In geval van mentaal verzuim wordt samengewerkt met de verzuimconsultant (VC). 

Wanneer zet ik een BPC in?

Eerste weken van het psychisch verzuim
Bij een nieuwe verzuimmelding veroorzaakt door psychische klachten is een voortvarende aanpak nodig om te voorkomen dat het verzuim langer dan 2 maanden gaat duren. In de eerste weken begeleidt en activeert de verzuimconsultant uw medewerker.

Als na die tijd nog geen oplossingen voor de situatie zijn bedacht, adviseert de verzuimconsultant u om een bedrijfspsychologisch consultant in te zetten. De BPC-er zal op korte termijn (gewoonlijk in de derde week na ziekmelding) een driegesprek houden met u als werkgever en met uw werknemer, om tot oplossingen van de situatie te komen. Zoals gebruikelijk zorgt uw verzuimconsultant dat er een probleemanalyse wordt opgesteld.

Bij langdurig verzuim
Ook bij langdurig psychisch verzuim is de inzet van een BPC-er aan te raden. Samen met deze specialist gaat u met uw werknemer in gesprek (driegesprek) over het effect van de begeleiding tot nu toe en ontvangt u en uw medewerker concreet advies over het vervolg. Indien nodig begeleidt de BCP-er uw werknemer, zodat deze effectief de problemen gaat aanpakken.

Overweegt u een BPC in te zetten? Neem contact met ons op!