Referenties

Klanten over onze dienstverlening

Eleos GGZ

“Onze organisatie is een paar jaar geleden door een moeilijke fase gegaan. Twee reorganisaties zijn doorgevoerd om de organisatie weer gezond te krijgen. Dat is medewerkers niet in de koude kleren gaan zitten.

Na een zorgvuldig selectieproces is het vertrouwen aan Perspectief gegeven om het team te begeleiden met als doel weer een veilige werkomgeving te creëren, de samenwerking te verbeteren en het team voor te bereiden op de zelfsturing die ook van de andere teams wordt gevraagd.

De coach heeft de 14 teamleden eerst persoonlijk geïnterviewd. De terugkoppeling hiervan heeft direct nieuwe inzichten gegeven. Vervolgens is in een zevental teambijeenkomsten het team getraind op een aantal vaardigheden en gecoacht in het uitspreken van oud zeer en wat verder de samenwerking in de weg stond.

Het is een proces, dat in stapjes opgebouwd moet worden. In dat proces voelde ik me als leidinggevende goed meegenomen door de coach van Perspectief. Ik heb het team zien groeien. Bij de afronding was er voldoende basis en vertrouwen om het nu weer verder zelf op te pakken. Al met al zijn we heel tevreden met deze interventie.”

Helma de Vries
directeur regio middenJacobus Fruytier Scholengemeenschap - Apeldoorn

"Onze school heeft de training ‘Regie over je energie’ ingezet, omdat we merkten dat we een onacceptabel verzuimpercentage hadden. Naast de kosten gaf dit ook veel vervangingsproblemen, bij een type leerlingen die daar moeilijk mee om kan gaan. Daarnaast paste het in onze visie om meer preventief te gaan werken en collega’s duidelijker verantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen energiebalans.

We hebben de training twee keer gedraaid. Door de voor- en nameting die Perspectief doet is duidelijk geworden dat de deelnemers een betere balans zijn gaan ervaren tussen werk- en privé, en dat zij beter grip op hun werk hebben gekregen. Dat zijn voor ons belangrijke resultaten die winst opleveren.

De groepen waren verschillend qua startniveau en aard van het ziekteverzuim, maar zijn beide vooruitgegaan. Dit onderbouwt ons gevoel dat de training echt wat te bieden heeft. Al met al zijn we heel tevreden over deze interventie. 

We kunnen nu wel weer even verder. Maar als het nodig is, weten we Perspectief weer te vinden. Hun ervaringen gecombineerd met goed onderbouwde kennis maakt deze interventie tot een krachtig instrument waar zowel individuele collega’s als ook teams goed mee af zijn."

Jan Kloosterman
directeur zorgVan Halteren - Zwolle

“Het werken met Perspectief als arbodienst bevalt goed. Voor onze organisatie was nieuw dat er een verzuimconsultant is aangewezen welke de eerstelijns contactpersoon is voor mijzelf en de zieke medewerkers. 

De verzuimconsultant heeft een heldere communicatie, maakt duidelijke afspraken met betrekking tot re-integratietrajecten, is daadkrachtig en inventief en een spin-in-het-web voor eventuele doorverwijzing naar andere disciplines binnen Perspectief. 

Perspectief heeft de kennis in huis van alle disciplines waarmee een zieke medewerker en diens leidinggevende te maken kunnen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van coaching of verwijzing naar een multidisciplinair medisch centrum.

De samenwerking met Perspectief levert ons een beperking van - de duur van - het ziekteverzuim op door samen een goede ziekteverzuimbegeleiding te bieden en deze te monitoren. Perspectief zorgt in deze trajecten voor een stukje ontzorging door het geven van gerichte adviezen.”

Sandra Janssen
Manager HRM

 

Duurzame inzetbaarheid met perspectief? Neem contact met ons op!