"Samen zetten wij onze schouders eronder"

Wim Wijnholds over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Perspectief willen we niet alleen onze medewerkers en klanten beter maken, maar ook de maatschappij. Daarom besteden we graag aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hoewel wij misschien niet het verschil kunnen maken, dragen wij wel graag ons steentje bij. Dit doen we onder andere door betrokken te zijn bij projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in arme landen. In deze blog vertelt Wim Wijnholds, directeur van Perspectief, bij welke projecten we betrokken zijn en hoe we hier binnen de organisatie aandacht aan geven.

Oog voor minder bedeelden

Al voordat Wim Perspectief in 2002 oprichtte was hij al bezig met hoe zijn bedrijf maatschappelijk betrokken kon zijn. “Ik vind het belangrijk om oog te hebben voor de minder bedeelden en wil daarom projecten ondersteunen die op de lange termijn het verschil maken”, vertelt Wim. “Ik wilde niet te groot beginnen, maar besloot zaadjes te planten en te kijken wat het effect zou zijn.”

“Zo begon ik, net na de oprichting van Perspectief, Compassion te steunen. Een organisatie die zich inzet voor kinderen die een groot risico lopen op opvoeding in armoede en gebrek aan voeding en onderwijs. Mijn vrouw wees mij op dit doel en ik vond het mooi om hier aandacht aan te geven. Niet alleen door geld te sturen, want dat vind ik te makkelijk, maar ook door contact te houden met de mensen die er wonen, werken en leven.”

Hoe ondersteunen wij Compassion

“We begonnen door per tien medewerkers die in dienst zijn één kindje in armoede te sponsoren en ook gingen collega’s brieven naar hen schrijven. Zo begon Compassion steeds meer te leven binnen de organisatie. Zelfs zo veel dat een collega voorstelde om de sponsorkinderen eens op te zoeken. Dit vonden we een goed idee, maar doordat we kinderen in meerdere landen sponsorden, was dit slecht haalbaar. We besloten ons daarom vooral nog te richten op één land. Dit werd Peru. Peru is niet het meest voor de hand liggende arme land. Vaak kiezen mensen, organisaties en goede doelen ervoor om mensen in Afrika of Azië te steunen. Juist daarom besloten wij iets anders te doen.”

“Uiteindelijk hebben we net voordat Perspectief vijftien jaar bestond, een reis georganiseerd om de kinderen in Peru te bezoeken. We organiseerden samen activiteiten en staken het lokale Compassionteam een hart onder de riem. Ook hebben we ons ingezet voor lokale moeder-kindprojecten, waar wij vlak voor onze reis over geïnformeerd werden. De moeder-kindprojecten zetten zich specifiek in voor jonge, maar ook oudere vrouwen die zwanger zijn geworden door verkrachting of geweld en/of kansarm opgroeien. Wij vonden het een mooi doel om deze moeders en hun kinderen te begeleiden en op te vangen. Dit hangt samen met leiderschap. Één van de belangrijkste kernwaarden waar Perspectief voor staat.”

"Sponsoracties zorgen voor verbinding met elkaar"

“Natuurlijk wilden we niet met lege handen bij de moeder-kindprojecten aankomen. Daarom besloten we, bovenop de kindsponsoring die we al doen, samen met collega’s geld in te zamelen voor deze projecten. Hiervoor organiseerden we verschillende grote en kleine acties.”

“Dit doen we nog steeds. Zo organiseerden wij begin september 2020 een fietstocht in de buurt van Harderwijk. Met 55 collega's fietsten we 1,2 of 3 ronden van 45 kilometer, waarmee wij ruim €14.000 ophaalden voor de moeder-kindprojecten (bekijk hier de aftermovie). Iedereen leverde op zijn of haar niveau een bijdrage. Zo waren er collega’s die fietsten op een stadsfiets, mountainbike en racefiets. Het is mooi om te zien dat het zorgt voor zoveel verbinding, omdat we samen onze schouders eronder zetten. De bedoeling is om juni volgend jaar opnieuw een fietstocht te organiseren en geld op te halen voor de moeder-kindprojecten. Wel is deze tocht uitdagender. We gaan namelijk in vijf dagen langs al onze vestigingen fietsen.”

Waar zet Perspectief zich nog meer voor in?

“Compassion is dan misschien wel het grootste doel dat wij ondersteunen, maar zeker niet het enige. Collega’s kunnen zelf ook goede doelen aandragen. Lokaal ondersteunen we bijvoorbeeld de korfbalvereniging. Daarmee geven wij kinderen en jongeren de mogelijkheid om te sporten. Ik vind het belangrijk dat een vereniging als deze zich openstelt voor mensen die dit niet kunnen betalen en faciliteren. Bewegen is goed. Niet alleen omdat het gezond is, maar het is ook goed voor je ontwikkeling.”

"Belangrijk dat collega's mee kunnen denken"

“Ik vind het belangrijk dat onze collega’s kunnen meedenken over de maatschappelijke betrokkenheid van Perspectief. Daarom organiseren we sessies met collega’s om samen na te denken over hoe we als organisatie maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen en betrokken kunnen zijn. Ook hiermee tonen wij maatschappelijke betrokkenheid, alleen dan naar onze collega’s.”

Ga naar Blogs