Hoe werkt outplacement?

Persoonlijke begeleiding bij reorganisatie of ontslag

Bent u genoodzaakt om een of meerdere medewerkers te ontslaan vanwege bezuinigingen of reorganisatie? En vind u het belangrijk dat uw medewerkers zo snel mogelijk een duurzame nieuwe baan vinden? Perspectief ondersteunt u en uw medewerker hierin door middel van een outplacementtraject. Wat houdt dit precies in en hoe halen wij zulke goede resultaten? 

“Tijdens een outplacementtraject begeleidt een adviseur van Perspectief uw medewerker in het proces naar het vinden van een nieuwe baan,” vertelt Willem Hulst, Adviseur Arbeidsmobiliteit. “Outplacement is altijd maatwerk. Uw medewerker krijgt een persoonlijk programma waarbij we rekening houden met wat hij of zij nodig heeft om succesvol te zijn.”

Positief kijken naar de toekomst

“Het outplacementtraject bestaat uit verschillende fases waarin wij maatwerk bieden. Rouwverwerking is een van deze fases. Hierin ondersteunen wij uw medewerker bij het verwerken van het baanverlies en helpen wij hem of haar positiever te kijken naar de toekomst. Na de rouwverwerking komt er een oriëntatiefase. Hierin proberen we te ontdekken wat voor functies er bij uw medewerker passen.

Heeft hij of zij een passende functie gevonden? Dan kijken we naar hoe hij of zij een goede sollicitatiebrief kan schrijven. Dit gebeurt onder andere met behulp van een training. Daarna start er een periode van actief solliciteren.

Outplacementbegeleiding kan op de klassieke of actieve manier. Klassieke begeleiding bestaat voornamelijk uit trainingen, een loopbaanscan en een aantal gesprekken met een adviseur. Bij actieve begeleiding, begeleiden wij de medewerker meer van dichtbij. Een maatwerktraject waar diverse specialisten bij betrokken kunnen worden. Iemand is pas loopbaanFIT als hij of zij ook fysiek en mentaal fit is."

Persoonlijke blauwdruk

“De meeste medewerkers hebben vooral praktische ondersteuning nodig om een nieuwe baan te vinden, zoals hulp bij het schrijven van een cv. Regelmatig is er echter ook meer persoonlijke begeleiding nodig om tot een resultaat te komen. Zo sprak ik laatst iemand die als debiteurenbeheerder werkte,” vertelt Henk Drost, Adviseur Arbeidsmobiliteit.

“Hij was al 18 jaar werkzaam bij dezelfde organisatie, maar moest het bedrijf nu verlaten. Doordat hij in die 18 jaar nooit van baan heeft gewisseld, had hij weinig ervaring met solliciteren. We hebben hem daarom praktische ondersteuning geboden en uitgebreid gekeken naar zijn drijfveren, kwaliteiten, vaardigheden en intrinsieke motivatie.

Ook is er een persoonlijkheidsanalyse ingezet. Dit alles is vertaald in een persoonlijke blauwdruk waarmee een persoons- en zoekprofiel is opgesteld. Met dit profiel hebben we de arbeidsmarkt actief benaderd. Om te kijken of dit profiel passend was, zijn we gestart met netwerkgesprekken en met succes! Inmiddels heeft hij een nieuwe baan als verzuimconsultant. Een flinke verandering, maar eentje waar hij erg blij mee is."

Nieuwe inzichten

“Door een outplacementtraject wordt uw medewerker in een positie geplaatst waar hij of zij is genoodzaakt om na te denken over doorgaan met wat je altijd al deed én kijken naar andere functies die kansrijk en duurzaam kunnen zijn.,” vertelt Willem. “Dit levert nieuwe inzichten op, waardoor uw medewerker op een werkplek terecht kan komen waar hij of zij nog niet over nagedacht had, maar die wel goed bij hem of haar past.

Om te voorkomen dat dit noodgedwongen gebeurt, is het goed om af en toe een ontwikkel- of loopbaanadvies uit te voeren. Hierin kijken we naar wat uw medewerker wil en of hij of zij nog op de juiste werkplek zit. Hiermee voorkomt u dat uw medewerker in de toekomst uw organisatie moet verlaten middels een outplacementtraject.”

Reflecteren en actie!

“Wat ik vaak hoor, is dat mensen de periode van baanverlies zien als een reflectiemoment. Mensen nemen dan een pauze om na te denken over wat ze willen. Daar schuilt een gevaar, want het kan er toe leiden dat de iemand uitstelgedrag gaat vertonen en de energie verliest om op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Het is dan ook beter om zo snel mogelijk aan de slag te gaan en het verlies om te zetten in positieve energie. Als u als werkgever een outplacementtraject inzet, dan vergroot u de kans dat uw medewerker snel weer een nieuwe baan vindt. Daarnaast kan uw medewerker met een positiever gevoel bij uw organisatie vertrekken.”

Advies van een deskundige

“Zit er een reorganisatie aan te komen of moet u in de toekomst bezuinigen? Dan is het verstandig om op tijd in gesprek te gaan met een professional. Het is daarbij belangrijk dat u kiest voor een partij met ervaring, zoals Perspectief.

Perspectief biedt begeleiding aan kandidaten van LBO tot WO+ in alle sectoren. Wij kennen de arbeidsmarkt bij u in de buurt en zijn in staat om de toegevoegde waarde van uw medewerker te vertalen naar het aanbod van passende vacatures.

Wij zetten op actieve wijze ons omvangrijke netwerk in en gebruiken ‘slimme' systemen zoals een unieke zoekmachine voor zowel vacatures als werkervaringsplaatsen. Daarnaast zetten wij jobhunters in, waardoor wij zeer succesvol zijn in het uitplaatsen van onze kandidaten. Zo bereikten wij in 2019 een uitplaatsingspercentage van maar liefst 92%!

Interesse in een outplacementtraject of ontwikkeladvies?

Neem contact op met onze afdeling Arbeidsmobiliteit via  (Telefoonnummer) of (Email) .