Duidelijke stijging in ziekteverzuim zorg

De coronacrisis heeft een flinke impact op ons land. De zorg is een van de sectoren die de effecten hiervan goed merkt. Zo blijkt uit onderzoek van dataonderzoeksbureau Vernet dat het verzuimpercentage in deze sector het afgelopen jaar, ten opzichte van de jaren ervoor, duidelijk is gestegen. Ook bij Perspectief zien we dit terug in de verzuimcijfers van onze zorgklanten. Om wat voor verzuim gaat het en hoe zorgt u ervoor dat het verzuimpercentage zo laag mogelijk blijft?

De coronapiek in maart

Waar het gemiddelde verzuimpercentage van onze zorgklanten in 2018 en 2019 nog tussen de 3,5 en 4% lag, steeg dit in 2020 naar een gemiddelde van 5,1%. “Dit is het gevolg van de coronacrisis”, vertelt verzuimconsultant Patricia Aarden. “Vooral in de cijfers van maart zien we een piek. Er heerste toen nog veel onduidelijkheid over het virus en de richtlijnen waren anders dan nu. Door de druk op de zorg werkte medewerkers met verkoudheidsklachten of koorts gewoon door. Hierdoor verspreidde het virus zich snel, waardoor steeds meer mensen uitvielen en andere medewerkers het drukker kregen. Ook de spanningen op de werkvloer namen toe. Cliënten durfden niet bij vreemden in de buurt te komen, waardoor er een grimmige sfeer ontstond.”

De verzuimcijfers van 2018 tot en met 2020 van onze zorgklanten

Tweede coronagolf minder heftig dan de eerste

Na de piek in maart nam het gemiddelde verzuimpercentage weer af om vervolgens aan het einde van het jaar weer toe te nemen. “Dit is het effect van de tweede coronagolf. Opnieuw raakten veel medewerkers besmet, waardoor zij thuiszaten met klachten. Het verschil met de eerste golf is het aangepaste testbeleid. De mensen die in quarantaine zitten, kunnen hierdoor sneller een coronatest doen dan in maart. Indien de test negatief blijkt, mogen zij weer aan het werk. Dit is waarschijnlijk de reden dat de verzuimcijfers aan het einde van het jaar lager liggen dan in maart. Wel melden medewerkers zich sneller ziek bij verkoudheidsklachten en koorts. Belangrijk om te weten is dat quarantaine niet onder ziekteverzuim valt. Medewerkers verzuimen namelijk niet vanwege ziekte, maar omdat zij vanwege de overheidsmaatregelen thuisblijven.”

Tips om ziekteverzuim te verlagen

“Om het ziekteverzuim binnen uw bedrijf zo laag mogelijk te houden, is het belangrijk om regelmatig te vragen naar hoe het met uw medewerkers gaat. Veel mensen houden lang klachten over aan het coronavirus, zoals concentratieproblemen of moeheid. Ga hierover in gesprek en vraag waar de behoeftes liggen. U voorkomt dat medewerkers opnieuw verzuimen of langer thuiszitten met klachten.

Zit uw medewerker thuis in quarantaine, maar voelt hij of zij zich goed genoeg om te werken? Kijk dan of er andere werkzaamheden vanuit huis mogelijk zijn. Denk aan administratieve werkzaamheden of het bellen van cliënten om bijvoorbeeld afspraken te maken of te controleren hoe het met hen gaat. Als werk vanuit huis mogelijk is, verlaagt dit het ziekteverzuim.”

Ga naar Blogs