Ziektewet/WGA begeleiding

Uitvoering Ziektewet/WGA

Door de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)’ bent u nu ook tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens proeftijd of na afloop van een tijdelijk contract. 

De premie die grote of middelgrote werkgevers moeten betalen is, zowel voor de Ziektewet als voor de WGA, gebaseerd op de instroom van 2 jaar geleden. Door nu al te anticiperen beperkt u straks uw schadelast en kosten.

Uitvoering Ziektewet

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet is een werkgever zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van ex-werknemers die ziek uit dienst zijn getreden of binnen 28 dagen na einde dienstverband alsnog ziek zijn geworden. Onze dienstverlening is gericht op een volledige uitvoering van de (wettelijke) verplichtingen, waaronder die van de Wet verbetering poortwachter.

Uitvoering WGA

De verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten van huidige én ex-medewerkers zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Als werkgever bent u 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de WGA uitkeringen aan uw (ex-)medewerkers. Of u nu WGA publiek (UWV) verzekerd of eigenrisicodrager WGA privaat bent (via een verzekeraar of in eigen beheer).

Als eigenrisicodrager kunt u deze kosten zoveel mogelijk beperken. Dit hoeft u niet alleen te doen! Wij kunnen de volledige uitvoering van de (wettelijke) verplichtingen voor u uit handen nemen.

Meer informatie? Neem contact met ons op!