verzuim
duurzame oplossing

Verzuim

Perspectief maakt beter

Perspectief staat voor een snelle en duurzame aanpak van verzuim. Wij kijken samen met de werkgever en medewerker verder dan de symptomen. Vaak is bij verzuim sprake van een onderliggend probleem. Samen met u gaan we hiernaar op zoek om daarna het gesprek aan te gaan met de medewerker. We maken het bespreekbaar.

70% van verzuim is beïnvloedbaar (en dus te voorkomen)

De keuze om te verzuimen is veelal gedrag. Daarbij is de omgeving waarin medewerkers werken vaak doorslaggevend bij de keuze of ze gaan verzuimen of dat ze vroegtijdig aan de bel trekken en/of werk hervatten. Volgens ons kunnen werkgevers door het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers het verzuim vanwege ziekte tot een minimum beperken. Zo blijkt op basis van onze jarenlange ervaring dat 70% van verzuim te beïnvloeden (en dus te voorkomen) is. Daarbij ondersteunen we werkgevers in de (groei naar) regie op inzetbaarheid en verzuim.

Productieve medewerkers die plezierig en gezond werken

Wij geloven dat een duurzame, gezonde organisatie begint bij gezonde, professionele medewerkers. Daarom helpen we werkgevers bij het realiseren van doelstellingen op dit gebied. Daarbij kiezen we altijd voor maatwerk, passend bij uw situatie. Door duurzaam aan de slag te gaan met inzetbaarheid zorgt u namelijk voor productieve medewerkers die plezierig werken, die gezond werken. Ze durven actie te ondernemen. Ze zijn betrokken. Ze durven ook sneller gezondheidsrisico’s bespreekbaar te maken. Dat kan net het verschil zijn tussen wel of niet verzuimen.

Altijd op zoek naar mogelijkheden

Bij een verzuimmelding kijken we altijd naar wat iemand nog wel kan (de restcapaciteit). Ons team van bedrijfsartsen en verzuimconsultants analyseert de verzuimreden en richt zich op het beïnvloedbare gedeelte. Daarna stellen wij altijd een duidelijk doel. Met duidelijke termijnen en afspraken. Waarbij er snel aandacht moet zijn voor re-integratie. Binnen en (indien nodig) buiten de organisatie. Daarbij kijken we bij een verzuimende medewerker altijd naar een duurzame oplossing. Om zo verzuim in de toekomst te voorkomen.

Kies een onderwerp hieronder of neem direct contact op!