Referentie

Klant over onze arbodienstverlening

Allrent ICT Solutions

“Sinds 2/3 jaar zitten wij via onze verzuimverzekering bij Perspectief. Daarvoor hadden we een andere arbodienst. Het contact met deze arbodienst verliep niet fijn. Destijds hadden we te maken met een langdurig zieke medewerker die thuiszat vanwege een burn-out. We moesten vaak via deze medewerker zelf horen welke stappen wij het beste konden ondernemen om ervoor te zorgen dat hij snel herstelde."

"Sinds Perspectief onze arbodienst is, voelen wij ons echt gesteund op het gebied van ziekteverzuim. De wetgeving verandert met regelmaat en er komen steeds meer verplichtingen bij ons als werkgever te liggen. Dat maakt het lastig. Al vanaf het begin hebben wij fijn contact met onze verzuimconsultants."

"In 2018 kreeg ons dochterbedrijf te maken met twee langdurig zieke medewerkers. Bij beiden werden wij als werkgever gelijk goed en adequaat door Perspectief geïnformeerd, kregen we goede tips en werden wij tijdig geattendeerd op de stappen die wij volgens de Wet verbetering poortwachter moesten ondernemen. Dat was erg prettig. Ook beide werknemers ervaarden dit als prettig. Eén van de medewerkers is met behulp van de tweede spoor begeleiding begonnen aan een nieuwe carrière die past bij zijn huidige lichamelijke beperkingen. We hebben door dit alles fijn afscheid van elkaar kunnen nemen!"

Sylvia Does

Allrent ICT Solutions


Arbodienstverlening met perspectief? Neem contact met ons op!