Referenties

Klanten over onze arbodienstverlening

Van Halteren - Zwolle

“Het werken met Perspectief als arbodienst bevalt goed. Voor onze organisatie was nieuw dat er een verzuimconsultant is aangewezen welke de eerstelijns contactpersoon is voor mijzelf en de zieke medewerkers. 

De verzuimconsultant heeft een heldere communicatie, maakt duidelijke afspraken met betrekking tot re-integratietrajecten, is daadkrachtig en inventief en een spin-in-het-web voor eventuele doorverwijzing naar andere disciplines binnen Perspectief. 

Perspectief heeft de kennis in huis van alle disciplines waarmee een zieke medewerker en diens leidinggevende te maken kunnen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van coaching of verwijzing naar een multidisciplinair medisch centrum.

De samenwerking met Perspectief levert ons een beperking van - de duur van - het ziekteverzuim op door samen een goede ziekteverzuimbegeleiding te bieden en deze te monitoren. Perspectief zorgt in deze trajecten voor een stukje ontzorging door het geven van gerichte adviezen.”

Sandra Janssen
Manager HRMSt. Kringloopcentrum Amersfoort - Leusden

"Ik ben erg te spreken over de werkwijze van Perspectief. Wij hebben onze eigen vaste verzuimconsultant. Deze kent ons en onze organisatie. Het contact is erg prettig en zij is makkelijk te bereiken. Op momenten dat zij niet aanwezig is en het nodig is dat een collega het overneemt, merk ik dat ook deze goed op de hoogte is van de lopende dossiers.

De afgelopen jaren hebben wij te maken gehad met een aantal langdurig zieke medewerkers. Juist in die situaties zijn wij erg blij met Perspectief en het intensieve contact met de verzuimconsultant. In overleg met de verzuimconsultant wordt besproken welke strategie we bewandelen en wat wij als werkgever kunnen doen. De verzuimconsultant is goed op de hoogte van de situatie van de medewerker en voorziet van ons van gedegen advies. 

Naast de verzuimbegeleiding is er ook veelvuldig overleg over het voorkomen van verzuim. Denk bijvoorbeeld aan frequent verzuim (drie ziekmeldingen of meer binnen een periode van twaalf maanden), dat vaak een voorbode is voor langdurig uitval op termijn. Maar ook bij vraagstukken rondom specifieke situaties wordt er goed met ons meegedacht om uitval te voorkomen.

Ik beveel Perspectief met name aan vanwege de brede dienstverlening die zij aanbieden en de laagdrempeligheid van de organisatie. Zij hebben veel ervaring en deskundigheid in huis en dat merk je."

Maaike Landheer
Personeel & OrganisatieSSBB - Lienden

“Wij zijn erg tevreden over Perspectief. De samenwerking loopt boven verwachting. Het contact met de bedrijfsarts wordt als zeer prettig ervaren. Ook het contact met onze vaste contactpersoon loopt erg goed. Vanuit het verleden zijn we niet gewend om met een met een verzuimconsultant (VC) te werken, maar het wordt als grote toegevoegde waarde ervaren. Onze VC is adequaat, heeft de dossiers goed op orde en de communicatie is goed. De lijnen zijn erg kort en iedereen binnen de organisatie is tevreden.

Daarnaast vinden we het erg prettig dat Perspectief alles onder één dak heeft. Ze verzorgen voor ons de vertrouwenspersoon, zowel voor het personeel als voor ouders. Ook is er een coach ingeschakeld voor een traject binnen een van de teams.

De opstart aan het begin van de samenwerking is goed verlopen. Een kleine vergissing waar we tegenaan liepen is snel gecorrigeerd. Wat wij het meest waarderen aan Perspectief, is dat ze er zijn als we hen nodig hebben!”

Riny van der Mark
Algemeen directeurArbodienstverlening met perspectief? Neem contact met ons op!