Assurantie

Winst voor alle betrokken partijen

Perspectief hecht grote waarde aan goede samenwerkingspartners. Alleen in relatie met deze partners zijn wij in staat om handen en voeten te geven aan onze ambitie om organisaties en de mensen die daar werken beter te maken.

In verbinding met deze partners zijn wij in staat om een optimaal resultaat te bereiken. Wij zoeken daarom altijd naar een win-win situatie voor onze partner, Perspectief én vooral voor u als klant.

Verzekeraars

Onze samenwerking met...

verzekeraars

Perspectief heeft ruime ervaring in het begeleiden van de ondernemer naar een laag verzuim en in samenwerking met verzekeraars om te komen tot een duurzaam lage schadelast. Voor de eindklant én de verzekeraar.
Meer informatie verzekeraar ondernemer
Volmachten

Onze samenwerking met...

volmachten

Perspectief heeft ruime ervaring in het begeleiden van de ondernemer naar een laag verzuim en in samenwerking met volmacht partijen om te komen tot een duurzaam lage schadelast. Voor de eindklant én de volmacht partij.
Meer informatie volmacht ondernemer
Intermediairs

Onze samenwerking met...

intermediairs

Perspectief biedt u als tussenpersoon de zekerheid van een partner die ook oog heeft voor uw belang als adviseur/specialist én die van uw klant. Door samen met u en de klant te werken aan het inzetbaar houden van zijn medewerkers dragen wij zorg voor een lage schadelast. Daar hebben u en uw klant baat bij.
Meer informatie intermediair tussenpersoon
Accountants

Onze samenwerking met...

accountants en administratiekantoren

Perspectief biedt u als accountant of administratiekantoor de zekerheid van een partner die ook oog heeft voor uw belang als adviseur/specialist én die van uw klant. Door samen met u en de klant te werken aan het inzetbaar houden van zijn medewerkers dragen wij zorg voor een optimaal resultaat. Daar hebben u en uw klant baat bij.