Camas IT

Samen voldoen aan de AVG

Wij geloven dat een duurzame, gezonde organisatie begint bij gezonde, professionele medewerkers. Als arbodienst is dat dan ook onze missie: organisaties beter maken! Dit doen we samen met u, als partners.

CAMAS

Als onderdeel van de dienstverlening gebruikt u CAMAS. Het verzuimmanagementsysteem van Perspectief. CAMAS wordt beheerd en ontwikkeld door ons eigen ICT-team. Een groep specialisten die ervoor zorgt dat uw gegevens veilig bewaard blijven, dat CAMAS werkt zoals het hoort en meegaat met de tijd. Het beheren en ontwikkelen door onze eigen ICT-afdeling is veranderd.

Sterkere privacyrechten

De nieuwe Europese privacywetgeving, de AVG, zorgt ervoor dat de medewerker meer en sterkere privacyrechten heeft. Deze nieuwe privacywet zorgt voor meer verplichtingen om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Daarnaast heeft de Autoriteit Persoonsgegevens expliciete richtlijnen uitgebracht over het omgaan met gegevens van medewerkers die ziek zijn.

Bewaren van gegevens

Door deze wetswijzigingen ziet het er in onze samenwerking voortaan als volgt uit: bij een ziekmelding, keuring, of medisch onderzoek, mag Perspectief de NAW gegevens van de medewerker ontvangen en verwerken. Zo kan de werknemer worden uitgenodigd. Maar wanneer er geen zorg aan een werknemer wordt verleent mag Perspectief de gegevens niet bewaren.

ICT-afdeling wordt ICT-bedrijf: Camas IT

Om samen te voldoen aan de nieuwe privacywet hebben wij het volgende veranderd: wij hebben van ons ICT-team een ICT-bedrijf gemaakt. Camas IT. Camas IT is de onafhankelijke beheerder en verwerker van de medewerker gegevens in CAMAS, los van Perspectief. 

Camas IT zorgt ervoor dat Perspectief alleen beschikt over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening. Eventuele andere gegevens die u als werkgever vastlegt (of uw medewerker in de medewerkersportal) zijn niet meer toegankelijk voor Perspectief. U mag alle gegevens laten staan in CAMAS en blijft u zelf verantwoordelijk voor deze gegevens.

Op deze manier voldoen we samen aan de AVG en kunnen wij verder met het uitvoeren van onze missie: organisaties beter maken!