Wat betekent WGA?

En hoe voorkom je onnodige kosten?

WG.. wat?! Wat is WGA? WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering ontvangt een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geraakt. De werkgever betaalt hier WGA premie voor, behalve als hij eigen risicodrager WGA (WGA ERD) is.

WGA uitkering

Als ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico’s. Maar een zieke werknemer kost veel geld. Ondanks het feit dat uw werknemer natuurlijk zelf graag weer aan de slag wil, kan het zijn dat er na twee jaar loon doorbetaling, een WGA uitkering volgt. De premie hiervoor kan voor u als ondernemer tot wel 10 jaar doorlopen en oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Grip op WGA premie

Het is mogelijk kom om grip op deze kosten te houden. Door de hoge werkdruk bij het UWV krijgen lang niet alle dossiers de aandacht die zij verdienen. Perspectief kan uw dossier(s) overnemen, zodat er geen onnodige premie betaald hoeft te worden. Cijfers zeggen meer dan woorden. Daarom geven we u een praktijkvoorbeeld.

Van WGA naar IVA

Een werknemer van een zorgorganisatie, met geboortejaar 1960, is sinds 25-11-2010 arbeidsongeschikt verklaard. De WGA indeling is 80-100% en de duur van de uitkering 10 jaar. Uit de WGA Scan van Concreet pd bleek dat de werknemer recht heeft op een IVA uitkering, in plaats van een WGA uitkering. 

De IVA uitkering is 28-07-2014 in gegaan. Dit levert de zorgorganisatie een besparing op van € 53.000,- over de resterende periode. Voor de werknemer betekent dit rust - zij weet waar ze aan toe is - en een inkomensbehoud van 75%.

Bron: www.wgascan.nl

Wilt u ook geld besparen?

Er is een leuke tool waarmee u zelf de globale WGA Schadelast berekent voor een individuele werknemer of voor de totale organisatie. Wilt u een uitgebreide WGA Scan laten doen, dan kunt u contact opnemen met Perspectief. 0341 438 710 of (Email).

Perspectief biedt meerdere diensten aan met als doel, werknemers zo lang mogelijk gezond aan het werk te houden en onnodige kosten te besparen!

Schrijver: Ruth Bekkering, verzuimconsultant

Terug naar overzicht: Blogs