Toekomstbedrijf

Veel gestelde vragen

Wat doet Toekomstbedrijf en voor wie?

Het Toekomstbedrijf kun je zien als een outplacementbureau, gerund door de deelnemers zelf. Het doel is dat iedereen elkaar ‘verkoopt’ en elkaar ondersteunt bij het vinden van werk. Het doel is dus om iemand zo snel mogelijk uit het Toekomstbedrijf te plaatsen bij een werkgever in een betaalde baan.

Omdat je samen een bedrijf (het outplacementbureau) runt, kom je zelf in de rol van werkgever op plaatsen, waar je normaal als individuele werkzoekende niet voor in aanmerking zou komen. Bijvoorbeeld werkgeversbijeenkomsten of matchtafels waar werkgevers onderling vacatures en boventalligen uitwisselen.

Hoe helpt dit aan een baan?

Het Toekomstbedrijf helpt je aan een baan, doordat je op je CV kunt zetten dat je iets betekent binnen een organisatie (namelijk het Toekomstbedrijf). Daarnaast kom je in de rol van ondernemer i.p.v. werkloze en kun je op die manier ook werkgevers benaderen.

Tot slot heb je met elkaar een groter netwerk dan alleen en kun je elkaar op allerlei manieren verder helpen en motiveren. Door samen te werken ontstaat er nieuwe energie om door te gaan en een baan te realiseren.

Kan ik mijn netwerk uitbouwen binnen Toekomstbedrijf?

Jazeker, samen ben je sterker dan alleen. Je kunt ten eerste gebruik maken van het netwerk van Perspectief en daarnaast van de kandidaten van het Toekomstbedrijf. Misschien kennen zij wel iemand bij een bepaalde organisatie. Daarnaast waarderen werkgevers het als mensen zich op een ondernemende en onderscheidende manier laten zien op de arbeidsmarkt. Dit is wat je met het Toekomstbedrijf doet.

Hoe ziet een bijeenkomst van Toekomstbedrijf eruit?

Een klein deel van de bijeenkomst wordt besteed aan vergaderen. Dit kan per bijeenkomst een half uur of één keer in de 2-3 weken een volledige vergaderbijeenkomst.

De rest van de tijd wordt ingevuld met activiteiten die bijdrage aan het uitplaatsen van deelnemers. Het gaat hierbij om een training CV, motivatiebrief, LinkedIn of netwerken. Ook worden er matchsessies gehouden.

Daarnaast vinden er externe bezoeken plaats bij interessante werkgevers uit het netwerk in de regio. Ook worden er interessante partijen uitgenodigd bij het Toekomstbedrijf zelf (bijv. mobiliteit Defensie, werkgeversorganisaties en regionale arbeidsmarktpartijen).

Wie zitten er in Het Toekomstbedrijf?

Dat is heel divers. Op dit moment nemen er mensen deel met achtergronden als planner, HR adviseur, ICT ‘er, bestuurssecretaris, grafisch stylist, productiemanager, beleidsadviseur, winkelmedewerker, projectleider, zorg-manager en inkoper. Het denkniveau is vanaf mbo 4.

Wat wordt er van mij verwacht?

Naast bovenstaande verplichtingen wordt er ook van je verwacht dat je meedenkt met de collega deelnemers. Zie je bijvoorbeeld een vacature of ken je iemand bij een bedrijf waar je iemand mee in contact kunt brengen, geef het door!

Wat ga ik concreet doen?

Dit hangt af van wat je zelf graag wilt leren of waar je ervaring in op wilt doen. Er zijn verschillende rollen te verdelen binnen het Toekomstbedrijf. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:
  • bedrijfsvoering (bijv. voorzitten vergaderingen)
  • personeel (bijv. het begeleiden van collega’s)
  • marketing (bijv. berichten plaatsen op Social Media)
  • secretariaat (bijv. notuleren)
  • commercieel netwerken (bijv. bijwonen werkgeversbijeenkomsten)
  • ICT (bijv. websitebeheer of ondersteunen van collega’s)
  • facilitaire zaken (bijv. ruimten regelen)
  • kwaliteit (bijv. processen auditen)
  • innovatie (bijvoorbeeld nieuwe manieren bedenken om in contact met werkgevers te komen)
  • styling (bijvoorbeeld vormgeven huisstijl).
Voor elke rol is er een vast aanspreekpunt, maar kandidaten kunnen ook samen één rol oppakken.

Hoeveel tijd kost het?

Deelname aan het Toekomstbedrijf vraagt 2-8 uur per week. Dit hangt af van je mogelijkheden en rol binnen het Toekomstbedrijf.

Daarnaast kunnen er zaken bij komen als het maken van je CV, elevator pitch, brief, LinkedIn en gezamenlijke netwerk activiteiten. Afhankelijk van je mogelijkheden en rol neemt dit ook ongeveer een dag in beslag.

Hoe lang duurt het?

Deelname is een periode van 6 maanden. Als je binnen 6 maanden een baan hebt gevonden stroom je eerder uit. Een betaalde baan gaat altijd voor.

Waar zijn de bijeenkomsten?

De bijeenkomsten zijn op een vaste locatie. Vaak is dit de locatie waar Perspectief een ruimte heeft. De kandidaten hoeven hiervoor niet te betalen.

Het kan daarnaast wel goed zijn om ook op andere locaties te zitten. Bijvoorbeeld bij een grote werkgever of gemeente. Daarnaast kunnen deelnemers ook zorgen voor geschikte vergadergelegenheden, zoals bijvoorbeeld een coffeepitch of een andere ruimte in de regio. Het doel hiervan is om ook extern te worden gezien.

Wie is de werkgever/opdrachtgever?

Het Toekomstbedrijf is een onderdeel van de Perspectief groep. De loopbaanadviseur van Perspectief kan als ‘directie’ worden gezien als het gaat om de aansturing. Verder zijn de deelnemers zelfsturend en hebben ze het heft in eigen hand, met als uitgangspunt dat de deelnemers op een ondernemende manier, naar buiten gericht bezig zijn.

Krijg ik ervoor betaald?

Nee, je krijgt er niet voor betaald. Je doet werkervaring op, je functie binnen het Toekomstbedrijf kun je op je CV opnemen en er ontstaan unieke ingangen voor jou bij werkgevers in de regio. Daarnaast krijg je persoonlijke en groepsbegeleiding door een professionele loopbaanbegeleider vanuit Perspectief. Dit alles vergroot voor jou de kans op een betaalde baan.

Wordt het een eigen bedrijf?

Nee, het Toekomstbedrijf blijft een onderdeel van de Perspectief Groep. Als je samen met andere deelnemers een eigen bedrijf wilt opstarten dan kan dat uiteraard, maar dit bedrijf maakt dan geen onderdeel uit van Perspectief.

Mag ik zomaar stoppen met Toekomstbedrijf?

Nee, je kunt niet zomaar stoppen. Er wordt verwacht dat je je voor 6 maanden inzet binnen het Toekomstbedrijf. In uitzonderlijke gevallen is het (in overleg met groeps- en individuele begeleider) wel mogelijk om te stoppen. Daarnaast is per direct stoppen altijd mogelijk bij het vinden van een betaalde baan.

Wat als ik binnen de begeleidingsperiode een baan vindt?

Als je binnen de periode van 6 maanden een baan vindt kun je direct uitstromen, want dit is het doel van het Toekomstbedrijf. Wel wordt je gevraagd om je taken over te dragen naar één van de andere kandidaten.

Wat als ik na 6 maanden nog geen baan heb gevonden?

Natuurlijk werken we er met z’n allen naar toe, dat je binnen deze tijd een passende baan gevonden hebt. Mocht dit niet lukken, dan kun je met de opgedane kennis en ervaring (en netwerk!) zelfstandig verder. Zo nodig verlengen we in onderling overleg de begeleidingsperiode en ga je op individuele basis verder samen met je persoonlijke loopbaanbegeleider.

Welke verplichtingen ga ik aan?

Je bent wekelijks aanwezig bij een bijeenkomst en levert een actieve bijdrage tijdens de bijeenkomsten, natuurlijk altijd binnen de mogelijkheden die je hebt.

Ga ik door deel te nemen aan het kennismakingsgesprek al verplichtingen aan?

Nee, het kennismakingsgesprek is vrijblijvend. Bij de start van een nieuw Toekomstbedrijf of als er veel deelnemers tegelijk instromen is er ook een informatiebijeenkomst. Ook deze is vrijblijvend. Door hier naar toe te gaan verplicht je jezelf dus tot niets.