Summit Health wordt Perspectief

Informatie klanten

Welkom bij Perspectief! Wij zijn blij dat de medewerkers en klanten van Summit Health & Business onderdeel uitmaken van Perspectief.

We zien uit naar een langdurige en prettige samenwerking en we hopen dat u zult merken dat de gemaakte keuze ook voor u goed uitpakt. Op deze pagina geven we informatie over onze manier van werken.

CAMAS

Hoe gaat het met de verzuimregistratie?

CAMAS is het verzuimregistratiesysteem dat we gaan gebruiken; dit wordt geleverd door Camas IT bv. Hierin kunt u uw ziek- en herstelmeldingen doen. Uw verzuimconsultant heeft direct inzicht in de ziekmeldingen. Hierdoor kan snel en adequaat opvolging gegeven worden op basis van de samenwerkingsafspraken die met u zijn gemaakt. Daarnaast legt de bedrijfsarts het medisch dossier vast in CAMAS, waardoor alle informatie op één plek beschikbaar is. CAMAS wordt periodiek getoetst op veiligheidsaspecten en voldoet aan de laatste wet- en regelgeving rondom de privacy van uw medewerkers.

Wat gebeurt er met mijn lopende ziekmeldingen/dossiers en medewerkersgegevens?

Al uw lopende ziekmeldingen en dossiers worden door ons overgezet naar CAMAS. In maart worden de medewerkersgegevens overgezet van Verzuimsignaal naar CAMAS en vervolgens de verzuimdossiers. Uiterlijk 1 april kunt u inloggegevens voor CAMAS verwachten. Totdat u de inloggegevens ontvangen heeft kunt u gebruik blijven maken van Verzuimsignaal (mits u dat al deed).

Controleer uw gegevens goed!

Zodra uw gegevens zijn overgezet en u de inlogcodes voor CAMAS heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de overgezette gegevens goed te controleren. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan kunt u hierover contact opnemen met de helpdesk via  (Telefoonnummer) of (Email) .

Monitoren van frequent verzuim

Alleen het lopend verzuim staat in CAMAS. Uw verzuimhistorie blijft bewaard conform de privacywetgeving én binnen de wettelijke bewaartermijnen. Indien u graag op werknemersniveau wilt blijven monitoren als er sprake is van frequent verzuim, dan kunnen we de verzuimhistorie van de betreffende medewerker voor u naar CAMAS overzetten. U kunt hiervoor contact opnemen met de helpdesk via  (Telefoonnummer) of(Email) .

Automatische mails vanuit CAMAS

Om het voor u als klant zo overzichtelijk mogelijk te houden zijn veel processen binnen CAMAS geautomatiseerd. U ontvangt automatisch gegenereerde berichten bij onder andere:

  • Het verstrekken van inlogcodes
  • Het actualiseren van uw medewerkersgegevens
  • Het ontvangen van terugkoppelingen/rapportages in CAMAS
  • Het ontbreken van gegevens, zoals een loonheffingennummer of een geretourneerde overeenkomst
  • Het ontbreken van een herstelmelding in CAMAS
  • Het klaarstaan van facturen.

Mocht u binnenkort een geautomatiseerd bericht van ons ontvangen en u heeft hier vragen over, neem dan gerust contact op met de helpdesk via (Telefoonnummer) of (Email) .

Werknemersportal

Uw verzuimregistratie doet u in het werkgeversportaal van CAMAS. CAMAS beschikt echter ook over een werknemersportaal. De werknemer kan hiermee in een eigen beveiligde online omgeving zijn dossier inzien. We stimuleren hiermee uw medewerkers zelf actief bij te dragen aan een snel en duurzaam herstel. Daarnaast ziet de medewerker ook de afspraken die gepland staan en ontvangt hierover een dag van tevoren een SMS. Daarnaast kan de medewerker een machtiging voor het opvragen van medische informatie online ondertekenen wat het proces versnelt.

De volgende gegevens zijn nodig om het werknemersportaal te activeren; een 06-nummer en een e-mailadres (werk of privé). Indien deze gegevens niet aanwezig zijn dan wordt de uitnodiging voor de bedrijfsarts per post verstuurd en gaat de terugkoppeling vanuit de verzuimconsultant en bedrijfsarts alleen naar uw organisatie. Daarnaast verloopt het proces van opvragen van medische informatie op dat moment ook via de post in plaats van via het werknemersportaal.

De werknemersportal brengt voor u geen extra kosten met zich mee. Met de werknemersportal voldoet u direct aan de eisen die vanuit de privacywetgeving gesteld worden omtrent bewaartermijnen, inzagerecht en het delen van gegevens.

Invoeren werknemersgegevens

De gegevens van uw medewerkers legt u voortaan direct vast in CAMAS. Daardoor zwerven gegevens van uw medewerkers niet rond in mailboxen en voldoen we aan de privacywetgeving. U ziet in CAMAS op het dashboard direct het aantal ingevoerde medewerkers en welke werknemers een actief dienstverband hebben.

Verzuimapp - ziek- en herstelmelden

CAMAS beschikt over een app om eenvoudig ziek- en herstelmeldingen te kunnen doen. Om in te loggen in de app heeft u een account nodig voor CAMAS om ziek- en herstelmeldingen te kunnen doen. De app is beschikbaar voor iOS en Android.

Telefonische bereikbaarheid

Wij blijven voor u telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 0174-540 387.

Tariefstelling

De tarieven blijven grotendeels ongewijzigd. De twee wijzigingen die per 1 april a.s. doorgevoerd zullen worden zijn:

  • Voor het opvragen van medische gegevens zal er een productprijs gehanteerd gaan worden. Deze productprijs is €107,- voor het opvragen van gegevens bij de huisarts en €187,- voor het opvragen van medische gegevens bij een specialist. Deze productprijzen zijn inclusief één keer nabellen.
  • Omdat we de kwaliteit van de spreekuren van een bedrijfsarts belangrijk vinden, wordt de normtijd van een regulier consult gewijzigd van 30 minuten naar 45 minuten. Het uurtarief van de bedrijfsarts blijft ongewijzigd.

Facturatie

De inhoud van de facturen blijft ongewijzigd. De lay-out wijzigt wel. Ook ontvangt u voortaan de facturen vanuit Perspectief. Betalingen zijn ook aan Perspectief. Alle daarvoor relevante gegevens (zoals het IBAN) staan op de facturen die u van ons ontvangt.

Gegevensuitwisseling verzuimverzekeraar

Als u uw verzuim verzekerd heeft, dan kan het zijn dat we deze gegevensuitwisseling voortaan automatisch kunnen laten verlopen. Dit is afhankelijk van uw verzuimverzekeraar. Als u hierover vragen heeft kunt u contact met onze helpdesk opnemen.

Uw contract

U krijgt een nieuwe overeenkomst van Perspectief. Dit zal een overeenkomst zijn die past bij de abonnementsvorm die u bij Summit Health gewend bent.

Meer informatie over Perspectief Missie & Visie Bedrijfsfilm