Subsidies onderwijs met Perspectief

Subsidies onderwijs

Subsidie mogelijkheden op een rij

Meer geld voor uw onderwijsorganisatie? Mogelijk kiest een nieuw kabinet voor extra investeringen in uw sector. Maar, ook nu heeft u mogelijkheden. Er zijn diverse subsidies beschikbaar.

Overzicht subsidies

Mogelijk kent u subsidies rond inzetbaarheid en verzuim, zoals: 

  • Subsidie pre-advies voor inzet arbeidsdeskundige (PO)
  • Subsidie Lerend Werken: 80 procent subsidie voor coaching leidinggevenden (PO)
    Deze subsidie biedt u(w leidinggevenden) een uitstekende gelegenheid om de regierol bij het voorkomen en beperken van het verzuim van medewerkers te versterken. De subsidie bedraagt 80 procent en is nog volop beschikbaar. Zowel directeuren als adjunct-directeuren kunnen er gebruik van maken. Perspectief voldoet aan de voorwaarden van het Vervangingsfonds en zet graag een coachingstraject met u op.

  • Vergoedingsmogelijkheden Loyalis voor interventies

Maar ook op andere gebieden zijn er mogelijkheden:

Advies

Uw contactpersoon vanuit Perspectief informeert en adviseert u graag over subsidiemogelijkheden in de samenwerking. Zo hebben de afgelopen jaren diverse onderwijsorganisaties samen met Perspectief een ESF-traject in het kader van duurzame inzetbaarheid met succes ingezet. Ook ondersteunt Perspectief u graag door coaching van leidinggevenden; de subsidie van het Vervangingsfonds maakt dit financieel zeer aantrekkelijk. 

Contact

Met vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon of het onderwijsteam van Perspectief: onderwijsteam@perspectief.eu. U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze consultant onderwijs, Mark van Wendel de Joode: 06-41895763.