Coronavirus (COVID-19)

Informatie voor werkgevers

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich ook in Nederland snel; de 1,5 meter maatschappij is een feit. Op deze pagina leest u welke maatregelen Perspectief heeft getroffen en beantwoorden we veelgestelde vragen.

Maatregelen vanuit Perspectief

Perspectief heeft zelf de volgende (naast de algemeen geldende) maatregelen genomen: 

 • Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis.
 • Klantafspraken gaan in principe door (uw contactpersoon stemt dit samen met u af).
 • Consulten bij de bedrijfsarts worden telefonisch gehouden.
  Vanaf 1 juli starten we op kleine schaal weer met fysieke consulten. Deze fysieke consulten worden zeer kritisch en weloverwogen ingepland. Er moet dus echt een goede reden voor zijn. Bij het maken van deze kritische afweging kunt u vertrouwen op de deskundigheid van onze professionals. De keuze om hier op kleine schaal mee te starten is om, naast het voorkomen van veel reisverkeer, onnodige fysieke contacten te vermijden.
 • U en uw medewerkers ontmoeten bij Perspectief alleen gezonde medewerkers. Professionals met klachten blijven thuis. Wij maken daarom niet standaard gebruik van beschermingsmiddelen. Wel volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM en zijn er extra hygiënemaatregelen getroffen op onze locaties. Mocht u worden uitgenodigd op één van onze locaties, dan sturen we u vooraf onze veiligheidsinstructies toe.
 • Bezoekersprotocol.

Testen op coronavirus

Medewerkers met coronaverschijnselen kunnen vanaf 1 juni rechtstreeks contact opnemen met de GGD (0800-1202) om een test aan te vragen. Hiervoor hoeven ze zich niet meer door te laten sturen door de bedrijfsarts van Perspectief.

Ook krijgt uw medewerker vanaf 1 juni de uitslag via de GGD (dus niet meer via de bedrijfsarts). Mocht u willen weten wat de uitslag voor gevolgen heeft voor de inzetbaarheid van uw medewerker? Schroom dan niet om, zodra de uitslag bekend is, contact op te nemen met uw vaste contactpersoon bij Perspectief. Wij adviseren u graag.

Perspectief op herstel

De coronacrisis heeft grote gevolgen. Voor u als werkgever komt er, zowel op organisatieniveau als op medewerkerniveau, van alles op u af. Als Perspectief willen we u daar graag bij ondersteunen met onze speciale dienstverlening ‘Perspectief op herstel’:

 • Risicocheck
 • Mobiliteitsplatform
 • Human Capital Monitor®
 • Quick WGA-scan
 • Herstelgesprek
 • Online werkplekonderzoek
 • Online vertrouwenspersoon
 • Online workshops duurzame inzetbaarheid
 • Slaapoefentherapie
Lees meer informatie over deze diensten 

Veelgestelde vragen

Klik op de afbeelding om de pdf te openen.

Blogs

Meer informatie?

Raadpleeg de website van het RIVM voor actuele informatie: www.rivm.nl. Hier vindt u bovendien veelgestelde vragen en antwoorden!

De website van de Rijksoverheid richt zich speciaal op werkgevers en werknemers: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19