Coronavirus (COVID-19)

Informatie voor werkgevers

We leven en werken in een 1,5 meter maatschappij. Het coronavirus heeft Nederland op zijn kop gezet. Op deze pagina leest u welke maatregelen Perspectief heeft getroffen en beantwoorden we veelgestelde vragen.

Maatregelen vanuit Perspectief

Perspectief heeft zelf de volgende (naast de algemeen geldende) maatregelen genomen: 

 • Klantafspraken gaan in principe door (uw contactpersoon stemt dit samen met u af).
 • Consulten bij de bedrijfsarts worden telefonisch gehouden. Fysieke consulten worden alleen ingepland als het noodzakelijk is om een goede beoordeling te kunnen doen en in samenspraak/op aangeven van de betreffende arts.
 • U en uw medewerkers ontmoeten bij Perspectief alleen gezonde medewerkers. Professionals met klachten blijven thuis. Wij maken daarom niet standaard gebruik van beschermingsmiddelen. Wel volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM en zijn er extra hygiënemaatregelen getroffen op onze locaties. Mocht u worden uitgenodigd op één van onze locaties, dan sturen we u vooraf onze veiligheidsinstructies toe.
 • Bezoekersprotocol.

Testen op coronavirus

Medewerkers met coronaverschijnselen kunnen rechtstreeks contact opnemen met de GGD (0800-1202) om een test aan te vragen. Hiervoor hoeven ze zich niet door te laten sturen door de bedrijfsarts van Perspectief.

Ook krijgt uw medewerker de uitslag van de test via de GGD. Mocht u willen weten wat de uitslag voor gevolgen heeft voor de inzetbaarheid van uw medewerker? Schroom dan niet om, zodra de uitslag bekend is, contact op te nemen met uw vaste contactpersoon bij Perspectief. Wij adviseren u graag. 

Perspectief op herstel

De coronacrisis heeft grote gevolgen. Voor u als werkgever komt er, zowel op organisatieniveau als op medewerkerniveau, van alles op u af. Als Perspectief willen we u daar graag bij ondersteunen met onze speciale dienstverlening ‘Perspectief op herstel’:

 • Risicocheck
 • Mobiliteitsplatform
 • Human Capital Monitor®
 • Quick WGA-scan
 • Herstelgesprek
 • Online werkplekonderzoek
 • Loopbaancheck
 • Online vertrouwenspersoon
 • Online workshops duurzame inzetbaarheid
 • Slaapoefentherapie

Lees meer informatie over deze diensten

Veelgestelde vragen

We hebben een document opgesteld waarin veelgestelde vragen rondom corona en werkgeverschap worden beantwoord. Klik hier om het document te openen.

Blogs

Meer informatie?

Raadpleeg de website van het RIVM voor actuele informatie: www.rivm.nl. Hier vindt u bovendien veelgestelde vragen en antwoorden!

De website van de Rijksoverheid richt zich speciaal op werkgevers en werknemers: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19