Mobiliteitsplatform - vraag

Aanmelden behoefte aan medewerkers:

Beste collega werkgever, mijn behoefte aan mensen is de volgende:
De regio(`s) / woonplaats(en) waar ze de werkzaamheden uitvoeren zijn:
Mijn bedrijfsnaam is:
Ik ben gevestigd in de woonplaats:
Mijn adres is:
De naam van onze contactpersoon is:
Het mailadres van onze contactpersoon is:
Het telefoonnummer van onze contactpersoon is:
Op de volgende dagen werkt onze contactpersoon niet:
Opmerkingen/ aanvullende informatie:
Ik vind het prettig als Perspectief contact met mij opneemt in verband met de volgende vraag en/of aanvullende behoefte:
Ik verklaar hiermee akkoord te gaan met het verstrekken van de hiervoor genoemde gegevens aan werkgevers in mijn regio, die mensen beschikbaar hebben. Dit betreft enkel de volgende gegevens: bedrijfsnaam, vestigings-plaats, naam contactpersoon en contactgegevens contactpersoon. Tevens verklaar ik hierbij geen intermediair te zijn en de beschikbaar gestelde contactgegevens enkel te gebruiken om namens de eigen organisatie contact te leggen in het kader van deelname aan dit platform. Ik ga ermee akkoord dat Perspectief bij mij informeert naar het resultaat van deelname.
CAPTCHA Afbeelding
Neem ter beveiliging bovenstaande code over.