Mobiliteitsplatform - aanbod

Aanmelden beschikbare medewerker(s):

Beste collega werkgever, hierbij een beschrijving van de mensen die ik beschikbaar heb:
De regio(`s) / woonplaats(en) waar ze wonen zijn:
Mijn bedrijfsnaam is:
Ik ben gevestigd in de woonplaats:
Mijn adres is:
De naam van onze contactpersoon is:
Het e-mailadres van onze contactpersoon is:
Het telefoonnummer van onze contactpersoon is:
Op de volgende dagen werkt onze contactpersoon niet:
Opmerkingen/aanvullende informatie:
Ik vind het prettig als Perspectief contact met mij opneemt in verband met de volgende vraag en/of aanvullende behoefte:
Ik verklaar hiermee akkoord te gaan met het verstrekken van de hiervoor genoemde gegevens aan werkgevers in mijn regio, die mensen zoeken. Dit betreft enkel de volgende gegevens: bedrijfsnaam, vestigingsplaats, naam con-tactpersoon en contactgegevens contactpersoon. Tevens verklaar ik hierbij geen intermediair te zijn en de beschikbaar gestelde contactgegevens enkel te gebruiken om namens de eigen organisatie contact te leggen in het kader van deelname aan dit platform. Ik ga ermee akkoord dat Perspectief bij mij informeert naar het resultaat van deelname.
CAPTCHA Afbeelding
Neem ter beveiliging bovenstaande code over.