Risicocheck

Perspectief op herstel

Nu we, na de uitbraak van het coronavirus, langzaam terugkeren naar het werken in een anderhalvemeter-samenleving is het voor u als werkgever extra belangrijk om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Vanuit de Arbowet bent u zelfs verplicht om te beschikken over een actuele risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Heeft u voldoende maatregelen genomen?

Met de Risicocheck van Perspectief ontvangt u een plan van aanpak door een kerndeskundige. Daarin staat precies welke extra maatregelen u moet nemen om te zorgen voor een veilige anderhalvemeter-werkomgeving. Dit plan van aanpak kunt u toevoegen aan uw RI&E, zodat uw RI&E weer volledig en actueel is.

Bekijk deze pagina voor meer informatie.

Wilt u de Risicocheck laten uitvoeren?

Stuur een e-mail naar  (Email) of bel naar  (Telefoonnummer) en vraag naar (Contactpersoon)

Bekijk meer diensten Perspectief op herstel