ESF subsidie - duurzame inzetbaarheid Perspectief Groep
subsidie
duurzame inzetbaarheid

ESF subsidie

Bevorderen duurzame inzetbaarheid personeel

Heeft uw organisatie te maken met uitval van werknemers, weerstand bij veranderingen of vergrijzing op de werkvloer? Er is subsidie beschikbaar ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van uw personeel.

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

Met de ESF subsidie kunt u een extern adviseur inhuren die zich bezighoudt met advies en/of implementatie omtrent:

  • gezond en veilig werken
  • leercultuur voor werknemers
  • interne en externe mobiliteit
  • flexibele werkcultuur.

De thema’s kunnen breed worden ingevuld. Denkt u bijvoorbeeld aan het tegengaan van werkstress, invoeren van leeftijdsbewust personeelsbeleid of herverdelen van verantwoordelijkheden. Kortom, er zijn volop mogelijkheden!

Casus 2016

Bij een productiebedrijf zijn een organisatiescan en vervolgens verschillende interventies op veilig werken uitgezet. Door de scan is inzichtelijk geworden hoe de verschillende afdelingen en functionarissen tegen verschillende veiligheidsthema’s aankijken. Hier kwamen verrassende uitkomsten uit. Zo vond het management dat er veel tijd geïnvesteerd werd in voorlichting en onderricht van de werknemers, maar daar dachten de uitvoerenden zelf totaal anders over. Ook kwam aan het licht dat veilig werken voor de werknemers niets opleverde, dus waarom zouden ze? Er was geen intrinsieke motivatie. Door middel van verschillende teamcoachingstrajecten zijn we aan de slag gegaan met de uitkomsten van de scan. 

Het resultaat is een meetbaar verbeterde veiligheidscultuur met minder verzuim en minder (bijna) ongevallen. Veilig werken staat bij deze organisatie nu op nummer 1 en levert ook nog eens een verbetering op van het productieproces. Een win-win situatie dus.

Casus 2015

Bij een andere organisatie zijn we aan de slag gegaan met het uitrollen van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Vanuit de uitkomsten zijn er verschillende interventies uitgezet onder de werknemers die hebben geleid tot verbetering van de gezondheid. Aan de hand van de uitkomsten van het PMO is een groep, onder begeleiding van een coach, actief aan de slag gegaan met stoppen met roken, afvallen en de energiebalans. 

Werknemers zijn zich meer bewust van hun gezondheid en hun energie. Zij kunnen beter tijdig aangeven wat zij nodig hebben om daadwerkelijk duurzaam inzetbaar te zijn.

Ook in aanmerking komen voor ESF?

Neem contact met ons op via (Telefoonnummer) en vraag naar (Contactpersoon) of mail naar (Email)