veiligheid
Betrouwbaar meetinstrument

Safety@Corebusiness

Betrouwbare meetmethode

Om de veiligheid binnen uw organisatie proactief te kunnen meten, monitoren en managen maakt Perspectief gebruik van S@CB (Safety@Corebusiness®).

S@CB is een betrouwbare meetmethode ontwikkeld door TNO voor bedrijven en intermediaire organisaties die veiligheidsprestaties proactief willen meten, monitoren en managen. Door de inzet van S@CB stellen we organisaties tevens in staat om veiligheidsprestaties (intern en extern) te benchmarken op een makkelijke, betrouwbare en resultaatgerichte manier. S@CB blijft ook in de toekomst in ontwikkeling.

Belangrijke ontwikkelingen

Bedrijfsveiligheid krijgt steeds meer prioriteit binnen organisaties, onder andere door de wens alle ongelukken uit te bannen, beter bekend als “Vision Zero”. Daarnaast zijn veel bedrijven ervan overtuigd dat de prestaties van de organisatie positief beïnvloed worden door een veiligere werkomgeving.

Externe partijen beoordelen organisaties steeds vaker op hun veiligheidsprestaties in het kader van opdrachtverwerving. Bovendien leiden veiligheidsincidenten in een steeds transparanter wordende samenleving steeds vaker tot negatieve publiciteit en reputatieschade.

Hoe ziet S@CB eruit?

S@CB bevat een basismodule van 80 gevalideerde vragen over veiligheidsrelevante thema’s ten aanzien van Mens, Organisatie, Techniek en Cultuur en een optionele verdiepingsmodule met 105 vragen over dezelfde thema’s. De vragenlijst is beschikbaar in zowel Nederlands, Engels als Duits. Daarbij kan gedacht worden aan vragen over Procedures, Leiderschap, Communicatie, Training, Leren van incidenten, Ergonomie & Ontwerp, Calamiteiten en PBMs die in onderlinge samenhang worden gemeten.

Verder worden uitkomsten op het gebied van persoonlijke- en procesveiligheid meegenomen, waaronder ziekteverzuim, EHBO, incidentmeldingen, calamiteiten en ‘loss of containments’.

Gericht veiligheid managen

S@CB is een nieuwe meetmethode van TNO. De meting biedt inzicht in uw score op diverse veiligheidsrelevante thema’s en uitkomstmaten. U ziet in één oogopslag wat de sterke en zwakke veiligheidsaspecten binnen uw organisatie zijn. Hierdoor kunt u gerichter dan ooit de veiligheid van uw organisatie managen.

De kern van S@CB is een wetenschappelijk onderbouwde database met 80 basisvragen en 105 verdiepingsvragen, geclusterd in veertig thematische veiligheidsmodules. U bepaalt zelf, of samen met een professional van Perspectief welke vragen voor uw organisatie relevant zijn.

Hoe werkt het?

Perspectief gaat met u in overleg welke van de 40 veiligheidsthema’s relevant zijn om te meten. Daarvoor gebruiken we de S@CB menukaart: een overzicht van alle veiligheidsthema’s geclusterd naar Mens, Organisatie, Techniek en Cultuur. Aan de hand van uw keuzes wordt een vragenlijst op maat klaar gezet in een afgeschermde digitale omgeving.

Uw werknemers krijgen toegang tot de survey via een geanonimiseerde weblink. Perspectief analyseert de resultaten van de survey en verwerkt deze tot een inzichtelijk rapport en een begrijpelijke presentatie.

Samenwerking TNO & Perspectief

Sinds een aantal jaren is Perspectief actief in het mede ontwikkelen van de S@CB methodiek. Een van onze hoger veiligheidskundigen werkt hiervoor nauw samen met TNO en Safetychanger. In 2014 zijn pilots gedaan bij een aantal bedrijven die klant zijn bij Perspectief. Perspectief voert onder andere de RI&E, het PMO en blootstellingsonderzoeken uit. Wij bevelen Safety@Corebusiness van harte aan!

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in een meting binnen uw organisatie? Neem contact op met de afdeling Veiligheid & Gezondheid via verkoopbinnendienst@perspectief.eu of(Telefoonnummer).