Bedrijfsarts en het coronavirus

30 maart 2020

Mogen mensen met astmatische klachten nog wel in de zorg werken? En wanneer ben je precies klachtenvrij? Het coronavirus roept ook bij de klanten van Perspectief vragen op. Een aantal bedrijfsartsen van Perspectief werkt daarom hard om deze en andere vragen met betrekking tot het virus te beantwoorden.

Jan Scheffers is een van deze artsen. Hij ondersteunt, naast zijn normale werkzaamheden als bedrijfsarts, een speciale projectgroep rondom het coronavirus. "Eens in de twee dagen bespreken we in een overleg de vragen die via de klant bij de verzuimconsultants terechtkomen. Op deze manier kunnen we de klanten goed en eenduidig informeren en adviseren. Daarnaast werken we met een speciale ‘hotline’, zodat onze collega’s via een snelle weg antwoord krijgen op de vragen van de klanten."

Veel voorkomende vraagstukken

De meeste vragen hebben betrekking tot de kwetsbare groepen. Hieronder vallen bijvoorbeeld mensen met astma of COPD. Kunnen zij hun werk in deze situatie nog wel doen? Ook zijn er veel vragen die betrekking hebben tot het zorgpersoneel buiten de ziekenhuizen. Wat is voor hun het gevaar?

Volgens Jan is het vooral belangrijk dat mensen voorzichtig doen. Het is namelijk ook niet de bedoeling dat iedereen thuisblijft. "Mijn advies: ga in overleg met uw medewerker om te kijken naar een oplossing. Zo kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld iemand met astma administratieve werkzaamheden te laten doen. Op deze manier heeft hij of zij de mogelijkheid om alleen in een ruimte of thuis aan bepaalde dossiers te werken. Zo blijft uw medewerker toch inzetbaar."

Er komen ook vragen binnen over wanneer een medewerker weer mag werken na ziekte. "Als iemand na 24 uur geheel klachtenvrij is, mag hij of zij weer aan het werk. Echter ontstaat hierop een nieuwe vraag. Namelijk wanneer iemand precies klachtenvrij is. Het antwoord hierop is simpel. Als uw personeelslid een verkoudheid inclusief koorts had en nu nog aan het kuchen is, adviseren wij, mede op grond van navraag bij deskundigen, deze persoon thuis te laten. 'Better safe than sorry'."

Telefonische spreekuren

Ook de artsen van Perspectief werken momenteel thuis. Dit leidt tot complexe situaties. Zo moeten spreekuren telefonisch. "In het begin dacht ik dat het thuiswerken prettig zou zijn", vertelt Jan, "vooral omdat ik nu geen reistijd heb. Maar na twee dagen werd het toch wel saai. Ik kan niet even bij een collega naar binnenlopen om te kletsen of te sparren over een bepaald dossier. Dit kan natuurlijk ook via de telefoon, maar dat is toch erg lastig omdat iedereen veel telefonische afspraken heeft staan."

Daarnaast zijn de telefonische spreekuren lastig, omdat artsen vaak niet de nodige onderzoeken kunnen doen. Sommige spreekuren worden hierdoor uitgesteld. "De meeste medewerkers waarmee een telefonisch spreekuur gepland staat, hebben we al eerder gezien. Toch zijn er ook mensen die wij voor het eerst spreken. Ik merk dat zij wat terughoudender zijn. Het werkt drempelverlagend als je iemand bijvoorbeeld in de ogen kunt kijken. Maar helaas is het nu even niet anders. Wij hadden het ook liever anders gezien. Het helpt ook om dit te vertellen tegen de medewerker. Hij of zij voelt zich dan beter begrepen."

Vanaf 1 juli starten we op kleine schaal weer met fysieke consulten. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Verwachting voor de komende tijd

In het begin stond Jan relativerend tegenover de situatie rondom het coronavirus. Dat staat hij nog steeds, maar hij verwacht nog wel dat de situatie op de intensive care verergert. "Ik verwacht dat we de komende tijd nog wel last hebben van het virus. De impact ervan is erg heftig. Een of twee op de tien mensen die ziek wordt, komt in het ziekenhuis terecht. Dit is erg veel. Ik hoop dat de afvlakking doorzet, maar verwacht dat de intensive care voorlopig blijft vollopen. Ik maak mij hier grote zorgen om, aangezien de capaciteit in de ziekenhuizen onvoldoende is. Er komen waarschijnlijk steeds meer mensen bij, terwijl er minder mensen weggaan."

Volgens Jan is het belangrijk dat we vooral rustig blijven en ons verstand gebruiken. "Het leegplunderen van de supermarkten heeft geen zin. Luister naar de maatregelen vanuit de regering! We kunnen momenteel niet anders dan ervan uitgaan dat we het beste met elkaar voor hebben. Toch zijn er helaas altijd mensen die misbruik maken van de situatie en die zeggen dat ze ziek zijn terwijl dit niet zo is. Probeer elkaar toch te vertrouwen, wees flexibel en zorg voor elkaar. Maakt u zich ergens zorgen over? Schroom niet om contact op te nemen met Perspectief."