Beweging op de arbeidsmarkt

Een (corona)tijd die sturing nodig heeft

De coronacrisis zorgt voor een grote beweging op de arbeidsmarkt. Dit valt niet alleen adviseurs binnen Perspectief op, maar ook brancheorganisaties NOLOC en OVAL melden dit. Mensen moeten thuiswerken en er dreigt nog steeds grootschalig baanverlies. Kortom, de werkzekerheid staat enorm onder druk. In andere sectoren is juist een groot tekort aan medewerkers.

Volgens Clarinda Mauritz, Adviseur Arbeidsmobiliteit binnen Perspectief, wordt er een groot beroep gedaan op de wendbaarheid en het aanpassingsvermogen van werkgevers en hun medewerkers. “Deze crisis dwingt tot bezinning: wat is de waarde van mijn werk? Wie ben ik zonder werk? Dit vraagt veerkracht. Juist nu zien wij behoefte aan steun en advies.” Perspectief biedt in deze ingewikkelde periode daarom een luisterend oor en helpt graag bij de inzet van juiste begeleiding om zo grote schade in de toekomst te beperken.

“Deze beweging op de arbeidsmarkt kwam totaal onverwacht, wat leidde tot reorganisaties, bezuinigingen en ontslagen”, vertelt Clarinda. “Zo kampen onder andere de horeca, de reisbranche en de havenoverslag met boventallig personeel. Tegelijkertijd is de vraag naar zorgmedewerkers, pakketbezorgers en logistiek personeel voor webwinkels enorm gestegen. Dit vraagt creativiteit.” 

Nu ingrijpen beperkt schade op de lange termijn

De verwachting is dat de coronacrisis nog langere tijd invloed heeft op de arbeidsmarkt. Volgens Mathijs van der Most, Business Development Consultant binnen Perspectief, is het daarom belangrijk dat werkgevers de juiste keuzes maken rondom hun personeelsbeleid. Niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn.

“Het is een onzekere tijd waarin werkgevers zoeken naar de juiste koers. Bedrijfs- en personeelsbelang lijken soms onverenigbaar. Gelukkig heeft de overheid goede voorzieningen getroffen, maar is dit wel genoeg? Mensen dreigen hun baan te verliezen of uit te vallen door aanpassingsstoornissen zoals stress of een burn-out. Daarnaast worden medewerkers geconfronteerd met nieuwe loopbaanvragen of ingrijpende ontwikkelvraagstukken. Het vraagt moed om oude patronen los te laten en nieuwe toe te laten.

Ervaren we deze periode als een crisis of als een periode van transformatie? Eén ding is zeker. In deze coronacrisis krijgen we allemaal te maken met verandering én dat maakt deze periode zo uniek. Jitske Kramer schreef hier een interessant artikel over. Corona cultuurshock: crisis of transformatie.”

“Het is belangrijk om als werkgever bewust te zijn dat al uw medewerkers geconfronteerd worden met deze veranderingen. Probeer hier zoveel mogelijk aandacht aan te besteden en hen goed te begeleiden. Juist nu wordt er een groot beroep gedaan op de weerbaarheid en het aanpassingsvermogen van uw medewerkers. Door nu in te grijpen, is schade op lange termijn te beperken.”

OrganisatieFIT blijven? Perspectief biedt hulp!

Perspectief kan u helpen door een instrument als loopbaanbegeleiding, outplacement of coaching in te zetten. Onze adviseurs hebben de juiste kennis en willen vooral nu helpen om u en/of uw medewerkers loopbaanFIT te houden.

Dit doen wij door gericht advies te geven en te kijken waar kansen liggen. Hiervoor maken wij gebruik van ons mobiliteitsplatform. Zo kunnen bijvoorbeeld boventallige medewerkers binnen grote industriële bedrijven goed ingezet worden in distributiecentra van webwinkels. De adviseurs zoeken daarin een passende match met een win-win situatie voor alle partijen.

Heeft u interesse of bent u benieuwd naar welk instrument het beste bij uw organisatie past? Neem dan eens een kijkje op onze website of neem contact met ons op.

Neem een kijkje op onze website: arbeidsmobiliteit 'corona'diensten