De 1,5 meter kantooromgeving

Tips voor een goede aanpak

Nederland is bijna helemaal van het slot. Zo adviseert de overheid om maximaal de helft van je werktijd naar kantoor te gaan als 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Alleen bij een enquête van vakbond CNV zegt een op de vijf thuiswerkers dat de werkplekken op hun oude kantoor niet coronaproof zijn, waardoor ze zich onveilig voelen. Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers voldoende voorzorgsmaatregelen nemen en de 1,5 meter afstand waarborgen?

Collega’s Chantal van den Berg en Tolga Yüksel vertellen hoe Perspectief de maatregelen vertaald heeft naar een werkbare situatie. We delen graag onze adviezen!

Veiligheid en gezondheid staan voorop

“De kantoren van Perspectief zijn sinds de corona uitbraak allemaal open gebleven. “Er is goed gemonitord of dit mogelijk was”, vertelt Chantal, coördinator facilitaire dienstverlening. “Niet iedereen heeft namelijk de mogelijkheid om thuis te werken. Zo hebben sommige collega’s grote behoefte aan een ergonomische werkplek. Iets dat zij thuis achter hun bureau of eettafel vaak niet hebben. Daarnaast is het belangrijk dat er ook facilitaire werkzaamheden op de kantoren plaatsvinden.”

“We wilden geen risico’s nemen”, vertelt Tolga, hogere veiligheidskundige. “In het begin was er veel onzekerheid en daarom hebben wij de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Er is altijd goed gecommuniceerd met de leidinggevenden. Zij kennen hun medewerkers het beste en weten wat hun behoeften zijn. Zij kunnen kwetsbare medewerkers daardoor beschermen. Het overgrote deel van de medewerkers werkt sinds het begin van de coronacrisis thuis. Maar nu het advies om zoveel mogelijk thuis te werken is komen te vervallen, zullen steeds meer collega’s naar kantoor gaan. We hebben daarom gekeken naar de mogelijkheden om een 1,5 meter kantooromgeving te creëren. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en bezoekers staan hierin voorop.”

Inhoud plan 1,5 meter kantooromgeving

Perspectief heeft een document samengesteld waarin de genomen maatregelen staan. Deze is verspreid onder alle medewerkers, met als doel dat zij zich aan de maatregelen houden. In het document komen onderstaande punten naar voren:

 • In het algemeen geldt, ook bij Perspectief, dat medewerkers met klachten als: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging thuis blijven. Heeft iemand binnen hun huishouden koorts (boven de 38 graden) en/of benauwdheidsklachten? Dan blijven zij thuis totdat diegene meer dan 24 uur klachtenvrij is.
 • Het aantal werkplekken binnen Perspectief is gemaximeerd. Daarom moeten collega’s een werkplek reserveren. Is er geen werkplek meer vrij? Dan is het niet de bedoeling dat zij naar kantoor komen.
 • Belangrijk is dat iedereen rekening houdt met elkaar! Op de kantoren van Perspectief hangen daarom flyers waarop is aangegeven hoeveel personen er maximaal in een kantoorruimte mogen.
 • Daarnaast hangen er meerdere instructies over het schoon en gezond houden van de werkplek. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat kantoorartikelen, zoals pennen en opladers worden gedeeld met anderen.
 • Kantoorruimtes dienen goed geventileerd te worden.
 • Pauze houden kan alleen op 1,5 meter afstand door bijvoorbeeld een gezamenlijke lunchwandeling te maken.
 • Daarnaast haalt iedereen drinken voor zichzelf en wij verzoeken klanten dit ook te doen.
 • Per vestiging worden er looproutes aangegeven. Onze medewerkers moeten zich hier aan houden.
 • Elke vestiging heeft een 'coronaverantwoordelijke'. Hij of zij houdt toezicht op het naleven van de maatregelen. Aangezien deze collega niet altijd alles in de gaten kan houden, vragen we onze medewerkers elkaar ook in de gaten te houden en elkaar aan te spreken wanneer nodig.
 • Onze vestigingen worden dagelijks schoongemaakt door een extern schoonmaakbedrijf. Daarnaast maken we deurklinken, trapleuningen, koffiemachines, etc. vaker schoon. Ook wordt iedereen extra geattendeerd op de handenwasinstructies van het RIVM en zorgen wij voor voldoende handgel/ontsmettingsdoekjes.
 • Omdat wij kleine toiletruimtes hebben, staan wij 1 persoon tegelijk toe. Er hangt naast de ingang van een aantal toiletruimtes een bordje vrij/bezet, zodat mensen niet onnodig in de kleine ruimte hoeven te wachten.

“De reacties op de maatregelen zijn veelal positief”, vertelt Chantal. “Het geeft onze collega’s rust, omdat duidelijk is wat we van hen verwachten.”

Zorgplicht voor uw medewerkers

Volgens de Arbowet heeft u als werkgever zorgplicht voor zowel uw medewerkers als bezoekers. Tolga geeft aan dat het daarom belangrijk is goed te kijken naar de brancheafspraken. “Is de Arbocatalogus aangepast? Kijk dan goed naar de gevolgen voor de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf. Veranderen deze? Dan moet de RI&E aangepast worden. De coronacrisis is nog niet voorbij. Daarom adviseren wij de RI&E aan te vullen met de risico’s en getroffen maatregelen rondom het virus. Het gaat hierbij ook om risico’s die voortvloeien uit de coronamaatregelen. Denk aan onderwerpen als thuiswerken, BHV, werktijden en klimaat. Daarnaast is een goede aanspreekcultuur binnen de organisatie ook belangrijk. Stem met uw medewerkers af dat iedereen op elkaars gedrag let. Zien zij iets dat niet binnen de maatregelen past? Laat ze elkaar aanspreken.”

Wilt u de situatie bij u op kantoor verbeteren?

Bijvoorbeeld door uw RI&E te actualiseren dan wel uit te voeren (mocht u niet over een RI&E beschikken? Stuur dan een e-mail naar vg@perspectief.eu of bel naar 0341-438719 en vraag naar Teun de Wit).

Ook kunt u de Risicocheck van Perspectief laten uitvoeren. Hierbij ontvangt u een plan van aanpak door een kerndeskundige. Daarin staat precies welke extra maatregelen u moet nemen om te zorgen voor een veilige 1,5 meter werkomgeving. Dit plan van aanpak kunt u toevoegen aan uw RI&E, zodat uw RI&E weer volledig en actueel is.

Terug naar overzicht blogs