Werkstress vs. werkplezier

Verzuim met als oorzaak STRESS is de laatste vijf jaar gegroeid tot een derde van de verzuimoorzaken! Waar komt deze groei vandaan en wat kunnen we er tegen doen? Onze Arbeids- en Organisatiedeskundigen aan het woord.

Hoe ontstaat werkstress?

Werkstress is vrijwel altijd een gevolg van werkdruk gerelateerde of psychosomatische klachten.

Werkdruk en psychoso... wat is dat?

Als de hoeveelheid werk en de tijd waarbinnen dat werk af moet zijn de belastbaarheid van de werknemer te boven gaat is er sprake van een te hoge werkdruk. In combinatie met beperkte mogelijkheden en het ontbreken van steun door collega's en leidinggevenden vormt werkdruk een risico voor de gezondheid van werknemers. Ook pesten en ongewenst gedrag zijn een belangrijke oorzaak van het ervaren van werkdruk.

Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten met een psychische oorzaak. Bijvoorbeeld onverwerkte gevoelens of stress kunnen zich uiten via het lichaam.

In de volksmond worden werkdruk en werkstress door elkaar gebruikt. Werkstress is een resultaat van (een te hoge) ervaren werkdruk.

Waarom komt werkstress nu zoveel voor?

Dat is niet eenvoudig te verklaren. Wel worden klachten door werkdruk of ongewenst gedrag steeds meer openbaar. Tien jaar terug werd daar niet of nauwelijks over gesproken. Voor een burn-out hoef je je tegenwoordig niet meer te schamen en in geval van pesten of ongewenst gedrag is de stap naar de vertrouwenspersoon snel(ler) genomen.

We hebben wel een recessie achter de rug, we bevinden ons in een snel veranderende economie en hebben te maken met een maatschappelijke en industriële ontwikkeling die in de hoogste versnelling staat. Werk is geen constante factor meer. Zekerheden verdwijnen langzaam naar de achtergrond en vergeet niet de hoge eisen die we aan werknemers stellen en vooral ook aan onszelf.

Meer en meer komen we knel te zitten tussen onze verantwoordelijkheden en verwachtingen, zowel in het werk als ook privé. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorg en gedeelde zorgtaken met kinderen. Werkdruk is gerelateerd aan werk, maar ook privé speelt hierin vaak een relevante rol.

Zijn er sectoren die een extra risico lopen?

De volgende sectoren lopen meer risico lopen (bron: CBS.nl):

  • Onderwijs
  • Gezondheids- en welzijnszorg
  • Openbaar bestuur
  • Industrie
  • Waterleidingbedrijven en afvalbeheer
  • Vervoer en opslag

Opvallend is dat de “top 3” onlosmakelijk verbonden is met het maken en hebben van contact met anderen. Het lijkt erop dat het 'werken met mensen' het verantwoordelijkheidsgevoel en daarmee de werkdruk verhoogt.

Hoe kunnen we werkstress tegen gaan?

Door ons niet alleen te richten op het wegnemen van de factoren die werkdruk veroorzaken, maar vooral door gebruik te maken van positieve psychologie. Het werk van een politie agent is iets heel anders dan dat van een monteur in een garage. Werkgevers moeten zorgen dat de juiste voorwaarden worden gecreëerd om veilig en gezond te werken. Maar de motivatie, de innerlijke drive wordt bepaald door persoonlijke redenen. Waar haalt die agent zijn motivatie vandaan?

Dat heeft alles te maken met energie en werkplezier. Waar word ik blij van, waarom doe ik dit of dat? Alles wijst erop dat het makkelijker en leuker werken is aan energie en leuke dingen in en naast het werk. Perspectief werkt met een model dat door de wetenschap is ontwikkeld, waarbij beide componenten in kaart worden gebracht. Hieruit blijkt dat het veel meer oplevert om aan de onderwerpen te werken die energie en plezier geven.

Daarmee wordt werkdruk en ongewenst gedrag niet gebagatelliseerd in tegendeel, het wordt makkelijker bespreekbaar!

Hebben jullie nog tips voor ons?

  • Probeer altijd naar de mogelijkheden te kijken en vraag je af waarom je werkt waar je werkt!
  • Blijf jezelf altijd vragen: heb ik er alles aangedaan om werkdruk en ongewenst gedrag te voorkomen en heb ik de juiste maatregelen genomen? Werkgever en werknemer hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. Blijf met elkaar in gesprek.
  • Spar ook eens met collega ondernemers over dit onderwerp!

Meer informatie? Neem contact met ons op via het online contactformulier of bel (Telefoonnummer) of mail naar (Email).
Terug naar overzicht Blogs