Werkgeluk

Gelukkige mensen presteren beter

Mensen die goed in hun vel zitten functioneren beter. Ze zijn productiever, creatiever, hebben veel meer energie, durven eerder initiatief te tonen, zijn klantvriendelijker en vooral ook prettiger om mee samen te werken. Mensen die zich goed voelen bezitten een positieve energie die aanstekelijk is. Deze mensen zijn gelukkig!

Wat is geluk?

Volgens Aristoteles (384-322 v. Chr.) is de zin van het leven om jezelf maximaal te verwezenlijken. Het maximaal verwezenlijken van jezelf zorgt ervoor dat je het hoogst haalbare doel voor de mens bereikt, namelijk geluk. Het goede leven is volgens Aristoteles dat je de praktijk van het leven op een excellente manier uitoefent en wordt wie je bent.

Onderzoek naar werkgeluk

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar geluk – en dan met name werkgeluk. Een organisatie die zich hiermee bezig houdt, is Happiness Works. Zij stelt onder meer dat de correlatie tussen gelukkige mensen en succes 2 maal krachtiger is dan tussen succesvolle mensen en geluk. Gelukkige mensen zijn gezondere mensen (10% afname in verzuim), gelukkige mensen vertrekken minder vaak (10% minder verloop), gelukkige mensen zijn productiever (5% toename in productiviteit).

Is geluk maakbaar?

Geluk wordt voor 50% bepaald door eigen keuzes die je dagelijks maakt. De omstandigheden waarin je je bevindt bepalen 10% van je geluk. Dat stelt Sonja Lyubomirsky in haar boek 'De maakbaarheid van het geluk'. Kortom, je bent voor een groot gedeelte zelf verantwoordelijk voor je eigen (werk)geluk. Je kunt dagelijks keuzes maken die hieraan bijdragen. Organisaties kunnen hun personeel ondersteunen door bewustzijn te creëren over dit onderwerp.

Factoren werkgeluk

De Happiness at Work survey vertelt ons dat er drie hoofdtypen van beïnvloedbare factoren zijn die het geluk op het werk beïnvloeden, namelijk:

  • Organisatorische factoren, zoals: het management systeem, werkomstandigheden en taakontwerp, werkomgeving (fysieke en culturele omgeving), sociale werkomgeving.
  • Persoonlijke factoren, zoals: gezondheid en vitaliteit, zelfvertrouwen en veerkracht, het ervaren van geluk, werk-privé balans.
  • Dagelijkse werkfactoren, zoals: jezelf kunnen zijn, autonomie, ontwikkelingsmogelijkheden, samenwerking en relatie met anderen op de werkvloer.

Werkgeluk verhogen, hoe doe je dat?

Werkgeluk is geen bijkomstigheid, maar een fundamenteel onderdeel voor het optimaal presteren van medewerkers en de organisatie.

Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat medewerkers het beste uit zichzelf halen en gelukkig zijn?

  • Geef werknemers de ruimte om hun beste eigenschappen te benutten
  • creëer voldoende uitdaging
  • draag bij aan het zinvol maken van het werk
  • onderhoud goede onderlinge relaties binnen de organisatie
  • behandel iedereen eerlijk en oprecht.

Je gaat zien dat je medewerkers zich gelukkig in hun werk voelen en dat komt niet alleen ten goede aan henzelf, maar ook aan de organisatie!

Schrijver: Vincent ter Wal, gastblogger en adviseur duurzame inzetbaarheid

Terug naar overzicht: Blogs