Training Regie over je Energie

Uw medewerkers psychisch vitaal

Uitval van medewerkers door stress vormt een steeds groter risico voor werkgevers, juist binnen het primair onderwijs. Allereerst omdat er vervanging moet worden geregeld. Dat is niet altijd makkelijk en soms worden andere collega’s daardoor extra belast.

Daarnaast zult u in gesprek moeten gaan met uw medewerker over het ‘herstel en re-integratie traject’ en interventies moeten regelen. Dit komt er in de meeste gevallen, naast de gewone werkzaamheden, extra bij. 

En daarbij komt de financiële druk. Werknemers die ziek worden door burn-out, zitten gemiddeld 180 dagen thuis. Ook als de vervanging door het Vervangingsfonds wordt betaald, betaalt u mee vaak mee: de bonus wordt lager of de malus hoger. En de kosten voor interventies zijn ook voor uw rekening. Bent u niet (meer) aangesloten bij het Vervangingsfonds, dan kunnen de kosten oplopen tot tienduizenden euro’s bij een volledig dienstverband.

Een training met effect

Met de training Regie over je energie helpt Perspectief uw medewerkers om weer grip te krijgen op hun werk en de balans tussen werk en privé. In de tabel hieronder ziet u resultaten van de training Regie over je energie. Deelnemers gaven zichzelf een rapportcijfer van 1-10:

Item  Gemiddelde
score bij start
Gemiddelde
score bij einde


Hoeveelheid dagelijkse energie 6,9 7,4
Plezier in het werk  7,5 7,6
Grip op het werk 6,2 7,1
Balans tussen werk en privé 6,6 7,5
Gevoel van bestemming in het leven 7,4 7,9

 

LEES OOK DE REFERENTIE VAN EEN WERKGEVER EN REACTIES VAN DEELNEMERS!

Opzet van de training

De training is gericht op medewerkers die in principe gezond zijn, maar waarbij overbelasting vanuit de aard van hun werk een risico is, met als doel uitval te voorkómen.

In onze training wordt enerzijds op overtuigingen niveau gewerkt aan het omgaan met stress en druk, en worden anderzijds praktische handvatten geboden voor het vergroten van de persoonlijke effectiviteit. Het uiteindelijk grotere gevoel van grip draagt voor veel mensen bij aan het beter kunnen omgaan met een situatie, zelfs als die in wezen niet echt verandert. Hoe werkt het?

  • Elke deelnemer start met een individuele schriftelijke intake waarmee de trainer beoordeelt of de training voldoende aansluit. Indien nodig wordt hierover per mail of telefonisch het gesprek aangegaan.
  • Elke deelnemer werkt binnen de training aan persoonlijke leerdoelen.
  • De training bestaat uit vier trainingssessies van een dagdeel.
  • Tot slot is er een telefonische nabespreking met u als werkgever.

Investering

De training bestaat uit vier sessies van 3,5 uur. In overleg wordt de training overdag of 's avonds gegeven. De investering is € 495,- per deelnemer, exclusief btw. Elke volgende deelnemer van dezelfde organisatie betaalt slechts € 449,-. Bij voldoende aanmeldingen worden de trainingen ingepland. 

Deze training kan ook in company georganiseerd worden, door een heel team mee te laten doen of een selectie uit het team (maximaal 12 deelnemers). Vraag naar onze aantrekkelijke tarieven voor in company trainingen.

Contact en aanmelden

Voor aanmelden of meer informatie neemt u contact op met Monique Pet of Johan Blok via(Telefoonnummer) of mail naar  (Email) . Zij beantwoorden graag uw vraag en verwerken uw aanmelding!