duurzaam
Fit naar
de Finish

Fit naar de Finish

Oudere werknemers met plezier aan het werk

“Mijn werknemer gaat over een paar jaar met pensioen, maar kan de werkzaamheden eigenlijk al niet meer naar behoren uitvoeren. Wat nu?”

Het komt nog wel eens voor, een werknemer die een paar jaar voor het bereiken van het pensioen het werk niet meer goed kan uitvoeren. Bijvoorbeeld na een periode van ziekte uitval. Een vervelende situatie voor beide partijen. Maar, er zijn mogelijkheden! Perspectief werkt hiervoor samen met Concreet pd, úw schadelastspecialist.

Uw oudere werknemer duurzaam inzetbaar houden

Werknemers die voor Fit naar de Finish (FndF) in aanmerking komen zijn oudere werknemers die (in toenemende mate) moeite hebben om (na perioden van uitval) hun werkzaamheden uit te voeren. FndF bieden wij daarom uitsluitend in individuele situaties aan, waarbij er sprake is van een sterk verminderde belastbaarheid. U kunt FndF aanbieden ter preventie en vanuit verantwoord werkgeverschap aan oudere werknemers, zodat zij met plezier aan het werk kunnen blijven.

Hoe werkt Fit naar de Finish?

Met inzet van Fit naar de Finish hebben werknemers vanaf circa 62 jaar - op grond van de hiervoor geschetste situatie - de mogelijkheid om naar 50% van de arbeidsuren te gaan. Hierbij betaalt de werkgever 50% van het brutoloon en het UWV 35%, wat resulteert in een totaal van 85% van het gemiddeld laatst genoten brutoloon. De werkgever betaalt gedurende deze periode 100% van de pensioenpremie.

De werkgever handelt hiermee geheel volgens de Arbowet (preventie) en het Burgerlijk Wetboek (zorgplicht), terwijl de werknemer in staat wordt gesteld om meer tijd te besteden aan herstel. Op deze wijze ontstaat een win-win situatie voor alle betrokkenen.

Contact

Heeft u interesse in of vragen over het Fit naar de Finish traject? Neem contact op met Concreet pd via 038-4222951 of mail naar info@concreetpd.nl.

Ga naar de hoofdpagina Schadelastbeheersing