Controle Whk-beschikking

Laat uw beschikking over 2022 controleren

Eind 2021 wordt de premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2022 naar alle werkgevers verstuurd. Als werkgever wilt u niet teveel premie betalen, daarom is het voor middelgrote en grote werkgevers verstandig om de beschikking goed te (laten) controleren.

Wat is een Whk-beschikking?

Komende maand ontvangt u een brief van de Belastingdienst. Hierin staat hoeveel premie WGA en Ziektewet u volgend jaar moet betalen. De premie is afhankelijk van: loonsom, sector, WGA/ZW-uitkeringen van uw medewerkers.

Waarom is het voor middelgrote en grote werkgevers belangrijk om de Whk-beschikking te laten controleren?

Bij een middelgrote of grote werkgever (een loonsom hoger dan € 882.500) is het aan uw (ex-)medewerkers betaalde bedrag aan WGA/ZW-uitkeringen bepalend voor de hoogte van uw premie.

  • Bij een middelgrote werkgever worden de uitkeringen deels doorberekend in uw premie.
  • Bij een grote werkgever hangt de hoogte van de premie volledig af van de door u betaalde uitkeringen. 
Helaas blijken er door fouten bij het UWV vaak onjuiste uitkeringen aan werkgevers te worden toegerekend. Deze uitkeringen moeten die werkgevers dan onterecht via de premie betalen. Dit kan voor één foutief toegerekende uitkering € 20.000,- per jaar verschil maken in uw premie (afhankelijk van uw grootte en de hoogte van de uitkering).

Wat kan het u opleveren?

Als grote werkgever is uw WGA-premie minimaal 0,21%. Hierbij zijn er aan uw (ex-)medewerkers geen WGA-uitkeringen uitgekeerd. Uw maximale WGA-premie is 3,36%. Hierbij is er aan uw (ex-)medewerkers een hoog bedrag uitgekeerd aan WGA-uitkeringen. Het verschil tussen deze percentages is gemiddeld €100.000,- per 100 FTE. Kortom, het kan u veel onterechte kosten besparen.

Hoe kan Perspectief u helpen?

Stuur uw beschikking naar wga@perspectief.eu en wij voeren graag kosteloos een controle uit op uw Whk-beschikking. Daarnaast adviseren wij u wat u kunt doen om correcties te laten doorvoeren.

Zitten er fouten en/of onduidelijkheden in uw Whk-beschikking?

Dan heeft u zes weken de tijd om bij de Belastingdienst bezwaar aan te tekenen. Wij kunnen u hier additioneel bij ontzorgen en zo nodig namens u bezwaar uitvoeren.