Controle Whk-beschikking

Laat uw beschikking over 2020 controleren

Begin december wordt de premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2020 naar alle werkgevers verstuurd. Als werkgever wilt u niet teveel premie betalen, daarom is het verstandig om de beschikking goed te controleren. De gedifferentieerde premie bestaat uit de WGA en de Ziektewet. Het gaat om grote bedragen, waarbij helaas regelmatig onterecht kosten aan u worden toegerekend. Wij voeren graag een controle uit op uw Whk-beschikking.

Bij een controle checken wij de volgende punten: de juiste indeling (kleine, middelgrote of grote werkgever) en of u terecht (niet) als eigenrisicodrager bent aangemerkt. Ook checken we of de loonsommen over de periode 2014 tot en met 2018 correct zijn vastgesteld en goed aan werkgevers zijn toegerekend. Mochten er fouten en/of onduidelijkheden aangetroffen worden in uw beschikking Whk, dan heeft u 6 weken de tijd om bij de Belastingdienst bezwaar tegen deze beschikking aan te tekenen. Wij kunnen u hierbij ontzorgen en zo nodig dit bezwaar namens u uitvoeren.

Gedifferentieerde premie ZW en WGA

Per 1 januari 2014 is het onderdeel premiedifferentiatie van de Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Dit kan betekenen dat u voor een zieke werknemer die maar een paar weken bij u in dienst is geweest, in totaal 12 jaar voor de kosten kan worden doorbelast. Maximaal 2 jaar voor de Ziektewetuitkering en aansluitend tot maximaal 10 jaar voor de WGA-uitkering.

Laatste kans controle premiejaar 2014!

Uit controles blijkt dat vooral in het jaar 2014 veel Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex)- werknemers ten onrechte zijn toegerekend aan werkgevers. Dit was het eerste jaar waarin als gevolg van de Wet Bezava uitkeringen van (ex-)werknemers aan werkgevers werden toegerekend.  

Als wij mogelijkheden zien om deze toegerekende schades te verminderen dan kunnen wij hiervoor een aanvullende analyse uitvoeren. Zodra we volledig inzichtelijk hebben welke schades aan u zijn toegerekend lichten we graag de mogelijkheden voor een eventuele besparing in een persoonlijk gesprek toe.

Stuur uw beschikking naar schadelastdiensten@perspectief.eu en wij voeren graag kosteloos een controle uit op uw Whk-beschikking. Dit om fouten en besparingsmogelijkheden tijdig voor u te signaleren. 

Perspectief kan vrijwel al haar diensten blijven aanbieden, zij het soms op een aangepaste manier (bijvoorbeeld online). Wij zijn u – ook in coronatijd – graag van dienst! Neem gerust contact met ons op.