Boete bij ontbreken basiscontract

Basiscontract is verplicht (Arbowet)

Per 1 september 2017 is de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Dit betekent dat de Inspectie SZW organisaties een boete kan opleggen wanneer zij niet over het verplichte basiscontract met een arbodienstverlener beschikken.

In het nieuwe regeerakkoord staat dat Inspectie SZW een bedrag van €50 miljoen per jaar krijgt voor fraudebestrijding en het intensiveren van de handhaving. Kortom, de kans op een boete wordt alleen maar groter. 

"Alle taken die een werkgever moet afnemen van een arbodienstverlener moeten in een contract zijn vastgelegd." (Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017)

De gewijzigde beleidsregel geldt voor alle nieuwe basiscontracten die vanaf 1 juli 2017 worden afgesloten. Organisaties krijgen ook een boete als het basiscontract geen afspraken bevat over de verzuimbegeleiding. Werkgevers die geen arbocontract hebben, krijgen eerst een waarschuwing en tijd om het alsnog in orde te maken.

Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode van 1 jaar. Werkgevers en arbodienstverleners hebben tot 1 juli 2018 de tijd om de bestaande contracten aan te passen.

Op de website van XpertHR Actueel vindt u een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.

Klanten van Perspectief

Klanten van Perspectief hoeven zich geen zorgen te maken. Perspectief voldoet aan de eisen van de Nieuwe Arbowet. Nieuwe klanten ontvangen direct het basiscontract. Klanten die voor 1 juli 2017 al klant waren, ontvangen het (aangepaste) basiscontract vóór 1 juli 2018.