Prémobiliteit

Denken uw medewerkers na over de toekomst?

Zitten uw collega’s nog op hun plek? Verwachten zij hun functie tot aan het pensioen uit te kunnen oefenen? Of hebben zij meer in hun mars dan wat nu zichtbaar is?

U kunt nu al aan de slag met de duurzame inzetbaarheid van uw personeel! Want, waarom zou u wachten tot het erop aankomt en mogelijk te laat is?

Prémobiliteit heeft alles te maken met duurzame inzetbaarheid!

Drijfveren en inspiratie

Onze ervaring is dat medewerkers vaak te weinig perspectief zien in hun mogelijkheden om elders werk te vinden en zich daarom vasthouden aan de (schijn)zekerheid van het huidige werk. Door onze gedegen én creatieve aanpak weten wij aan te sluiten bij de drijfveren van uw medewerkers en inspireren wij hen.

Zo hebben al vele werknemers in gelijksoortige situaties nieuwe loopbaanstappen gezet. Ook laten wij mensen graag ervaren hoe het op een andere plek is, door hen netwerkgesprekken aan te bieden of mee te laten lopen in een functie bij een ander bedrijf.

Prémobiliteit bij gedwongen vertrek

Een ander scenario: u verwacht op termijn afscheid te moeten nemen van bepaalde functies en/of medewerkers, bijvoorbeeld door markt- of technologische ontwikkelingen. Het liefst wilt u, dat uw mensen zelf al ander werk hebben gevonden, voordat zij gedwongen moeten vertrekken. Maar hoe vertelt u dit uw medewerkers en hoe brengt u hen op tijd (en niet te vroeg) in beweging?

Wij hebben veel kleine en grote reorganisaties ondersteund. Daardoor hebben we ruime ervaring met wat wel en niet werkt in de communicatie met medewerkers. Wij helpen u om een goed communicatieplan op te zetten en kunnen u ondersteunen bij de communicatie naar uw medewerkers.

Daarnaast richten wij voor uw medewerkers een (pré)mobiliteitscentrum in, waar zij terecht kunnen met vragen over prémobiliteit.

Contact

Uw werknemers in beweging brengen om over hun loopbaan/inzetbaarheid na te denken? Neem contact op met de (Contactpersoon) via (Telefoonnummer) of  (Email).