PerspectieFIT 50+

Fit naar de finish

De pensioengerechtigde leeftijd schuift op. Regelingen om eerder te stoppen verdwijnen. Dit vraagt nogal wat van oudere medewerkers. Met PerspectieFIT 50+ willen wij, samen met u als werkgever, oudere medewerkers verantwoord en correct naar de ‘finish’ begeleiden.

Wij kijken graag met u mee welke opties u heeft om de fit tussen medewerker en organisatie te verbeteren. Speciaal daarvoor hebben wij de PerspectieFIT 50+ toolbox samengesteld.

PerspectieFIT 50+ toolbox

Perspectief biedt een volledig programma voor ondersteuning op organisatieniveau (analyse, doorrekenen en kamp-vuurgesprek) tot en met individuele gesprekken (FIT-gesprek) en groepsbijeenkomsten (innovatiegroep en FIT-groepen).

Analyse
Wij gaan graag met u om tafel om de uitgangssituatie, de huidige kosten en besparingsmogelijkheden te analyseren.

Doorrekenen
We brengen de verwachte kosten en opbrengsten van meerdere instrumenten in kaart. Aan de hand van een door ons ontwikkelde berekeningstool rekenen dit wij dit voor u door.

Kampvuurgesprek
We organiseren een gesprek met medewerkers die tot de doelgroep behoren. Dat helpt ons om,  na overleg met u als werkgever, een programma op maat samen te stellen. 

FIT-gesprek
Een individueel gesprek waarin de drijfveren en mogelijkheden van de medewerker worden 
aangesproken.

FIT-groepen
Groepssessies waarin medewerkers actief met een thema aan de slag gaan, zoals: leefstijlbijeenkomsten, Bootcamp 50+ en loopbaangesprekken.

Innovatiegroepen
Het opzetten van een innovatiegroep om alle waardevolle informatie vanuit de FIT-gesprekken en FIT-groepen te vertalen naar verbeterkansen binnen uw organisatie.

Contact

Heeft u interesse in PerspectieFIT 50+ of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via (Telefoonnummer) of mail naar (Email).