wijzigingen arbowet

Arbowet

Wijzigingen 2017

De nieuwe Arbowet gaat in per 1 juli 2017. Er gaan dingen veranderen rond de taken van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker en de invulling van de RI&E.

De nieuwe Arbowet gaat ervoor zorgen dat enerzijds de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij preventie en arbodienstverlening wordt versterkt. Anderzijds wordt de positie en onafhankelijkheid van bedrijfsartsen vergroot.

Wat verandert er in de Arbowet?

In de Arbowet komt een aantal nieuwe verplichtingen te staan:

Maatregelen bedrijfsgezondheidszorg

  • Medewerkers krijgen een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie tot het werk. De werknemer heeft weet van deze mogelijkheid, er zijn geen onnodige drempels door plaats en tijdstip van het consult en de werkgever krijgt geen informatie over het consult, de aanleiding of de uitkomsten van het consult op tot de persoon herleidbaar niveau.
    Anoniem consult bedrijfsarts
  • De bedrijfsarts krijgt de gelegenheid iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken.
  • De werknemer krijgt het recht op een second opinion (het raadplegen van een tweede bedrijfsarts) bij de ziekteverzuimbegeleiding, het PAGO, de aanstellingskeuring en de gezondheidskundige consultatie.
  • De bedrijfsarts moet beschikken over een adequate klachtenregeling.
  • Alle arbodienstverleners (dus niet alleen de bedrijfsarts) werken nauw samen met en adviseren aan de preventiemedewerker, de ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging (of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemers) van de werkgever.
  • Alle taken die een werkgever moet afnemen van een bedrijfsarts/arbodienst moeten in een contract worden vastgelegd.

Maatregelen preventiemedewerker

  • De werkgever heeft de instemming nodig van de or/pvt bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als over de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie.
  • De preventiemedewerker krijgt ook als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners.

Dienstverlening Perspectief

Op de achtergrond zijn wij bezig met de voorbereidingen. Wij vertalen de nieuwe eisen naar onze dienstverlening. Een belangrijke wijziging is, dat een aantal zaken rond arbodienstverlening moet worden vastgelegd in een zogenaamde basisovereenkomst tussen de werkgever en de Arbodienst.

Perspectief draagt er zorg voor dat deze verplichte onderdelen worden verwerkt in een aanvulling op de bestaande (en nieuwe!) overeenkomsten, zodat u als werkgever aan de nieuwe wettelijke eisen voldoet. Uiteraard brengen wij onze klanten van deze wijzigingen op de hoogte. Na 1 juli 2017 geldt er een overgangsregeling van een jaar om de bestaande overeenkomsten aan te passen. 

Wat kunt u zelf doen? 

U kunt zich alvast voorbereiden op de wijzigingen in de  Arbowet: 

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!